Verkiezing afdelingsbesturen NDP

De Nationale Democratische Partij (NDP) is bezig de afdelingsbestuursverkiezingen, die in februari 2018 zullen worden gehouden, voor te bereiden. Het gaat landelijk om rond de 200 afdelingen. Uit gesprekken met Bidjaikoemar Ori en Guno Hart van het zittend NDP-bestuur van afdeling Rainville blijkt dat de verkiezingscampagne nu al op gang komt in hun ressort. Het is verwachtbaar dat er meerdere kandidatenlijsten zullen dingen naar de NDP-leiding van Rainville.
Ook niet NDP-leden mogen stemmen
Bidjaikoemar Ori: ‘Je hoeft geen lid te zijn van de NDP om de afdelingsbesturen van de partij aan te wijzen. Alle bewoners van het ressort, vanaf zestien jaar, mogen hun stem uitbrengen op de kandidaat die zij het best in staat achten om de belangen van het ressort te dienen. Om een stem te kunnen uitbrengen, moet een geldig legitimatiebewijs getoond worden. De controle vindt plaats aan de hand van een CBB-uitdraai van het bevolkingsbestand.’
Hoofdbestuursverkiezingen in juli
Guno Hart: ‘Al behoor je tot een andere politieke partij stelt de NDP kiesgerechtigden in staat om personen in hun wijk, die zich positief profileren een NDP ressortbestuursfunctie te geven, te ondersteunen wetende dat zij het ressort en het land een goed hart toedragen en zich daadwerkelijk zullen inzetten om verbetering te bewerkstelligen.’ Hart deelde mede dat in juli 2018 de NDP-hoofdbestuursverkiezing op het programma staat. Dan zullen de NDP-afdelingsvoorzitters, de DNA-leden, districtsraadsleden en ressortraadsleden, het hoofdbestuur kiezen.
HD

error: Kopiëren mag niet!