Recensie: “Geologie en landschap van Suriname”

Recentelijk hebben drie met Surinaamse omstandigheden bekende wetenschappers, de professoren Wong, Kroonenberg en Augustinus een boek gepubliceerd onder de titel van “Geologie en landschap van Suriname”. De publicatie kan volgens de schrijvers, en terecht, beschouwd worden als de opvolger van het in 1976 uitgebrachte boek getiteld “Suriname in Geografisch Perspektief” door de schrijvers Leeflang, Kolader en ook destijds de jongere Kroonenberg.
Bij de recente boekpresentatie op de campus van de Anton de Kom Universiteit gaf prof. Wong aan dat de inhoud van de publicatie was bedoeld voor een “breed publiek” en dat daarom was gekozen v oor een algemeen herkenbaar taalgebruik, met ingang voor een ruim opleidingsniveau. Leerkrachten van lagere en middelbare opleidingen zouden de voor hun relevante onderwerpen kunnen selecteren, terwijl docenten en studenten bij de hogere opleidingen naast specifieke op hun studie gerichte onderwerpen, ook de ruimte zouden hebben om via de uitgebreide lijst van geraadpleegde literatuur aan niet in dit boek in detail behandelde onderwerpen qua informatie te komen.
De onderwerpen betreffen aardrijkskunde, geologie, mijnbouw, civiele techniek en milieuwetenschappen met het recentelijk zeer actueel geworden kustbeheer. De vormgeving is uitstekend, terwijl ook het fotomateriaal en de getekende afbeeldingen voortreffelijk zijn. De foto’s dateren vanaf rond 1905 tot en met 2017.
De schrijvers hebben uit een totaal van ruim vierduizend in de wetenschap bekende mineralen een groep van 45 uitgeselecteerd voor vermelding en soms nadere behandeling in het boek. Daarbij mocht natuurlijk een foto van het mineraal Surinamiet niet ontbreken.
Bij de samenstelling “vlogen” de schrijvers vanuit de Surinaamse bergen aan de Braziliaanse grens over de plaatselijke iets hogere bergen, tot naar de zee in het noorden, met onder hen slechts het groen van de bomen en de zilvergrijze kleur van de rivieren en kreken. Ze beschreven wel wat er onder de groene bomen aan soorten gesteenten voorkwamen via hun kaart en kwamen tot 16 groepen gesteenten.
Het kan wel als een onvolledigheid van het boek beschouwd worden dat uit de lijst van 45 mineralen geen selectie is gemaakt voor een breed publiek van een groep van 5 mineralen die elke actieve Surinamer vrijwel elke dag tegenkomt en om die in detail apart te behandelen. Ik denk daarbij aan: Kwarts (opvulzand, scherpzand, savannezand, glas), Veldspaat (wordt kaolien en klei), Calciet (basismineraal voor cement en schelpen), Pyroxeen (kleurt na verwering bodems roodbruin) en Mica (mede grondstof voor eyeshadow, nagellak en lipstick).
Ook een samenvatting achterin als aansluiting op het uitstekende voorwoord voorin, zal bij een nieuwe druk niet mogen ontbreken. En die nieuwe druk komt bijna zeker. Het enthousiasme van kopen van het boek, gelieerd aan de grote opkomst bij de presentatie en de explosieve toename van studenten Delfstofproduktie in 2017 met daarbij de studierichtingen Geologie en Mijnbouw, zijn daar sterke aanwijzingen voor.
Het boek is voor de hele sector van natuurwetenschappen en de natuur gelieerde sectoren van handel, industrie en toerisme een grote aanwinst. Bedankt schrijvers.
Drs. Eddy Monsels

error: Kopiëren mag niet!