Jogi: “Iedereen weet dat Hoefdraad verschrikkelijk liegt!”

“Iedereen weet dat Gillmore Hoefdraad verschrikkelijk liegt! Het is Hoefdraad die eerder beweerde dat er niet monetair werd gefinancierd, terwijl dat wel werd gedaan. Hij heeft ook keer op keer gezegd dat er geen devaluatie op komst is. Resultaat: tientallen devaluaties. Wij hechten niet veel waarde aan de woorden van Hoefdraad.” Zo reageert het VHP-assembleelid Mahinder Jogi op de bewering van Financiënminister Gillmore Hoefdraad dat niet een schuld van 16 miljoen Euro, maar slechts 5,6 miljoen Euro op het terrein te Smalkalden ligt. De overheid heeft kavels verstrekt aan mensen die later tot de ontdekking kwamen dat de percelen bezwaard zijn. In het parlement beweerde Hoefdraad een e-mail van een bank te hebben ontvangen. Hierin stond dat in 2013 een lening van 10 miljoen Euro verstrekt is in verband met de aankoop van Smalkalden. Het bedrag dat volgens hem afgelost moet worden, is 5.614.778 Euro. De looptijd is tot en met december 2019. Jogi benadrukt dat de minister documenten moet overhandigen om aan te tonen dat hetgeen hij beweert, niet juist is. “Ik heb een hypotheekuittreksel van 7 december 2017, waarin staat dat er een hypotheek van 16 miljoen Euro gevestigd is op het terrein te Smalkalden. Ik wil daarom ook weten wat al is afgelost en waarvoor het geld geleend was. Wat is uiteindelijk met die 16 miljoen Euro gedaan? Is het ook gebruik om aardappelen en uien te verdelen? Heb je het geld gebruikt om het terrein te ontsluiten? Als je dat hebt gedaan, is er dan een openbare aanbesteding gehouden? Welke aannemer heeft het werk gegund gehad? Is het werk al opgeleverd?”, aldus Jogi.
Regering gedraagt zich onbehoorlijk
Jogi voert aan dat het bij hem niet gaat om de hoogte van het bedrag, maar om het feit dat de staat zich onbehoorlijk gedraagt. “Wanneer je een hypotheek op een terrein neemt voor 16 miljoen Euro, kan je hetzelfde terrein onmogelijk verkavelen en aan andere mensen uitgeven. Ook de mensen aan wie de terreinen zijn toegewezen, zijn bedonderd. De overheid heeft beide partijen belazerd. Het is een erg laffe daad van de overheid. De geloofwaardigheid van de Staat Suriname is ten grabbel gegooid.” De VHP’er benadrukt dat los van deze kwestie ook in het noorden van Para terreinen, waaronder ook eigendomsterreinen, zijn uitgegeven. Hier kunnen de mensen geen beschikking krijgen, omdat de percelen reeds aan anderen toebehoorden. Hij vermoedt dat deze zaken zijn gedaan om de verkiezingen in 2015 te beïnvloeden in Para. Hierdoor zijn ook alle 3 zetels van het district binnengehaald. Jogi heeft een uittreksel overhandigd aan assembleevoorzitter Jennifer Simons.
FR

error: Kopiëren mag niet!