Dew Sharman: “Minister Pengel creëert ongerustheid bij patiënten”

De medicus tevens VHP-assembleelid Dew Sharman is zeer ontstemd over het betoog van de Volksgezondheidsminister Patrick Pengel op donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) met betrekking tot de kwestie rond de basiszorg. Volgens de minister is de dekking van de basiszorg ongewijzigd, waardoor de premie niet meer toereikend is. De autoriteiten overwegen hierdoor een fonds op te starten om de medische specialistische zorg mogelijk te maken. In gesprek met Dagblad Suriname brengt Sharman in herinnering dat er reeds een fonds bestaat dat niet heeft voldaan aan de verwachtingen. Hij vraagt zich af in welke mate een nieuw fonds zal kunnen bijdragen aan vertrouwen binnen de samenleving. “Met deze statement is de ongerustheid bij vooral de zieke mensen erg toegenomen. Dit is zeker te verwachten als men zoiets aankondigt zonder vooraf met de samenleving te communiceren. Mensen die dringend gezondheidszorg behoeven, zoals de dialyse- en hartpatiënten, zijn momenteel radeloos”, beklemtoont de volksvertegenwoordiger. Op sociale media circuleert een bericht, waarbij hartoperaties, EHBO-diensten, intensieve zorg, nierdialyse en kankerbestrijding, uit het basiszorgpakket geschrapt zullen worden. Dit heeft veel commotie veroorzaakt.
De patiënten krijgen het gevoel dat zij aan hun lot worden overgelaten. “De president kan wel naar Cuba gaan voor medische behandeling en wij moeten hier doodgaan? Ik heb de ziekte niet zelf gezocht. Ik heb mijn hele leven voor het land gewerkt. Is dit wat ik nu verdien?”, aldus de woorden van een geëmotioneerde seniorenburger. Sharman merkt op dat de crisis binnen de gezondheidszorg vaste vormen aanneemt, terwijl de autoriteiten slechts bezig zijn met brandjes blussen. Hij is van mening dat er rekening gehouden moet worden met het armoedevraagstuk dat alsmaar intenser aan het worden is. “Hoe goed de maatregelen van de regering ook bedoeld zijn, houdt rekening met de armoede en draagkracht van de samenleving.” Het is vooralsnog onduidelijk wanneer het nieuwe fonds operationeel zal zijn en welke impact dit zal hebben op de hoogte van de premie. “Ik hoop dat de regering in dit kader een plan presenteert en daarover op een gepaste wijze communiceert met zowel de gezondheidssector als de samenleving. In ieder geval moeten wij het belang van de burgers voorop stellen en de zorg betaalbaar en bereikbaar houden”, aldus Sharman.
KSR

error: Kopiëren mag niet!