Bond Medische Zending stelt ultimatum aan directie

Naar aanleiding van de verkregen informatie van de directie van de Medische Zending met betrekking tot de financiële situatie, is de Medische Zending Werknemersorganisatie (MZWO) op vrijdag 15 december in een spoed algemene ledenvergadering bijeengekomen. Uit de verkregen informatie blijkt dat de directie geen garantie kan geven dat de uitbetaling over de maand december zal plaatsvinden zoals het moet. Behalve de uitbetaling van het salaris, moeten deze maand ook de gratificatie (bonus) en de twk over 2017 worden uitbetaald. Gelet op de verplichtingen die de werknemers hebben en tegen de achtergrond van kerst en de jaarwisseling, heeft de vergadering besloten dat de directie in de gelegenheid wordt gesteld om alles in het werk te stellen, zodat de zekerheid kan worden gegeven dat zij (de directie) uiterlijk dinsdag 19 december 2017 over de middelen beschikt. Om te wijzen op de ernst van de situatie gaan de leden met ingang van maandag 18 december 2017 in een sit-down-actie van 07.00 uur tot 11.00 uur, waarna er aan de hand van de ontwikkelingen verder zal worden bepaald wat de volgende stap wordt.

error: Kopiëren mag niet!