Bond Medische Zending stelt ultimatum aan directie

Leden in Sit-down actie

Naar aanleiding van de verkregen informatie van de direktie van de Medische Zending dat zij geen garantie kan geven dat de uitbetaling over de maand december tijdig zal plaatsvinden, is de Medische Zending Werknemers Organisatie (MZWO) op vrijdag 15 december in spoed Algemene Ledenvergadering bijeen gekomen. Behalve de uitbetaling van het salaris, moet deze maand ook de gratificatie (bonus) en de Twk over 2017 worden uitbetaald.
De vergadering heeft besloten dat de directie in de gelegenheid wordt gesteld om alles in het werk te stellen zodat de zekerheid kan worden gegeven dat zij uiterlijk dinsdag 19 december 2017 over de middelen beschikt. Ondertussen gaan de leden ingaande heden in sit-down aktie van 07.00 uur tot 11.00 uur vm., waarna er aan de hand van de ontwikkelingen verder zal worden bepaald wat de volgende stap wordt.

error: Kopiëren mag niet!