Wilgo Valies: “Acties niet beëindigd, maar opgeschort”

_Acties zijn niet beëindigd, maar opgeschort_Het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft donderdag, na een spoedonderhoud met de vicepresident (vp) Ashwin Adhin, samen met leraren en schoolleiders van de middelbare scholen, besloten om de onderwijsacties vooralsnog op te schorten. Dit deelde vakbondsleider Wilgo Valies op dezelfde dag mee tijdens de persconferentie in het BvL-centrum. “Na de recente ontwikkelingen in Suriname, hebben wij een uitnodiging gehad van de vp om te bespreken hoe we tot normalisatie kunnen geraken. Wij hebben consensus bereikt met de vp. Vanaf dit moment gaan de werkers, leraren en de directeuren gezamenlijk werken naar de normalisatie van het onderwijs”, gaf Valies te kennen. Het intrekken van de resolutie van 29 september 2017 alsook het staatsbesluit van 9 oktober 2017 vormt hiervan de aanleiding. Er is eveneens overeengekomen dat het bestuur van BvL/ALS zeggenschap zal hebben bij het herzien van deze resolutie en dit staatsbesluit.
“We zijn gemandateerd om met de overheid verder overleg te plegen.” Op 19 december aanstaande wordt er een aanvang hiermee gemaakt. “Op 8 januari 2018 zullen wij dan terugkoppelen met onze leden.” Valies beklemtoont dat er hier geen sprake is van het beëindigen van de acties, maar van het opschorten daarvan. “Dit is een eis van de vergadering, want we hebben zoveel nare ervaringen gehad in de afgelopen periode. We hopen om alle problemen met de regering op te lossen.” Dit betekent echter niet dat de Onderwijsminister Robert Peneux in een veilige positie terecht is gekomen. De voornoemde onderwijsbonden blijven erbij dat zij het vertrouwen in de minister hebben opgezegd. De schoolleiders zullen vandaag evalueren om de voortgang van de examens te bepalen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!