Vernieuwde modules voor aanstaande lbo-leerkrachten

De eerste lichting ontwikkelwerkgroepen heeft de vernieuwde en verbeterde modules op het gebied van vakdidactiek, activerende didactiek en positief klasklimaat gepresenteerd. Op zaterdag 9 december heeft de Lerarenopleiding voor Beroepsonderwijs (Lobo) een belangrijke stap in de onderwijsvernieuwing gemaakt. De vernieuwde modules zijn het resultaat van een verbetertraject dat Lobo uitvoert met ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB) in het meerjarenprogramma ‘Progress LBO 2017-2021’.
Binnen de eerste lichting werkgroepen van de opleidingen ‘Modecreatie & Commercie’ en ‘Bouwkunde’ richten de docenten zich op hun vakdidactiek; het juist overbrengen van de vaktechnische lesinhoud. Hierdoor worden de vakleerkrachten gesterkt in de manier waarop zij hun expertise overbrengen op de leerlingen. Het onderwijs op Lobo dient hiermee als voorbeeld voor de aanstaande lbo-leerkrachten en dezelfde vakdidactische principes zullen hun weerslag vinden in het lbo.
Naast de vakdidactiek is er aandacht voor verbetering van de algemene pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkrachten, toegespitst op het lager beroepsonderwijs. Het creëren van een positief klasklimaat en activerende didactiek wordt middels twee vernieuwde modules geïntegreerd in de Lerarenopleiding Beroepsonderwijs. Een positief klasklimaat is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling en leerresultaten van jongeren in het lbo. Activerende didactiek is een moderne manier van lesgeven die goed aansluit op het beroepsonderwijs. Wanneer zorg gedragen is voor een positief klasklimaat kunnen leerlingen zelfstandig met de lesinhoud aan de slag, middels activerende werkvormen om zodoende tot een beter begrip van de leerstof te komen.
Deze modules worden geëvalueerd middels het nieuw systeem voor Interne Kwaliteitszorg (IKZ) binnen Lobo en zullen na evaluatie indien nodig bijgestuurd en/of aangescherpt worden. Dit ontwikkelwerk kadert in een groter geheel van onderwijsvernieuwingen, waarbij Lobo tot doel heeft kwaliteitsvolle leerkrachten op te leiden voor een lager beroepsonderwijs (lbo) dat goed aansluit op de arbeidsmarkt en aansluit op de specifieke noden van de lbo-leerlingen. Deze onderwijsvernieuwingen inclusief trainingen omtrent kwaliteitszorg, worden gefaciliteerd door VVOB in het kader van het Progress LBO-meerjarenprogramma.
Het Progress LBO-programma heeft als doel de leerkrachten en schooldirecties van het lbo te versterken, om de kwaliteit van het onderwijs en het leren van alle jongeren van de lbo-scholen te verbeteren. Progress LBO wordt volledig gesubsidieerd door de Belgische overheid en heeft een looptijd van vijf jaar.
Lobo, de lerarenopleiding beroepsonderwijs in Suriname, is een driejarige avondopleiding op hbo-niveau. Lobo is ontstaan in 1994 als gevolg van een herstructurering van de Opleiding van Leraren Nijverheidsonderwijs (Olno), de toenmalige lerarenopleiding van het beroepsonderwijs.

error: Kopiëren mag niet!