Toetsenronde Imeao in duigen gevallen

De Imeao-toetsenronde voor alle leergangen die op 4 december van start zou zijn gegaan, is door acties die gevoerd worden door leerkrachten van dit type onderwijs, in duigen gevallen.
Schooldirecteuren vergaderen met leerkrachten
De actievoerende leerkrachten van de scholen voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) zijn op 12 december door hun respectieve directeuren geïnformeerd over standpunten en uitspraken van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die in het openbaar zijn gedaan. Voornamelijk reageert het Imeao Collectief Directeurenberaad op de stellingen en standpunten van de bewindsman. De directeuren zeggen diep geschokt te zijn door ‘grove onwaarheden’ over onderwijsgevenden. De leerkrachten zijn niet te spreken over de werkwijze van de minister en de behandeling die zij van hem krijgen. De actie die het Imeao-onderwijs heeft platgelegd, gaat onverminderd door.
Minister Peneux bewust bezig
Het Directeurenberaad is de mening toegedaan dat de minister bewust een vertekend beeld geeft inzake de directievoering en het functioneren van leraren binnen het Surinaams onderwijs in het algemeen en de Imeao-scholen in het bijzonder. Er wordt correctie van Peneux geëist. ‘U bent niet alleen een directeur van het Imeao geweest, maar u heeft bovendien aan de wieg gestaan van de nieuwe structuur van het Imeao. Nationaal en internationaal heeft u de leraren en directies onterecht in een kwaad daglicht gesteld door uw uitspraken. Deze aantasting van hun integriteit en het te grabbel gooien van hun goede naam is absoluut onacceptabel. Het getuigt van goed fatsoen dat u publiekelijk alle onwaarheden rectificeert binnen 24 uur na dagtekening. Alle consequenties voor het nalaten van bovengenoemde eis zijn voor uw rekening’, is vervat in een brief van 11 december 2017 aan de minister.
Vergadering Directeurenberaad
Dagblad Suriname heeft vernomen dat het Imeao Collectief Directeurenberaad, onder voorzitterschap van Balram Soemeer, op woensdag 13 december bijeenkomt om het resultaat van de besprekingen tussen de schooldirecteuren en de leerkrachten te bespreken. Het wachten is op een reactie en correctie van Peneux. ‘De actie gaat onverkort door totdat de minister de juiste koers vaart.’
HD

error: Kopiëren mag niet!