NPS begint reguliere discussiedag

Het bestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft vrijdagmiddag in Grun Djari vergaderd met de leden van de partij. Aan de achterban werd de gelegenheid geboden om issues die spelen in de samenleving aan te kaarten en met partijgenoten te discussiëren over de te berde gebrachte onderwerpen. Voorzitter Gregory Rusland toonde zich tevreden over de opkomst van de belangstellenden en hun bijdrage aan het gesprek dat levendige discussies opwierp.
Breedvoerig besproken
Samenvattend kan gesteld worden dat de bijeenkomst het vooral ging over de financiële situatie waar Suriname in verkeert. De aan de gang zijnde begrotingsbehandeling kreeg ook ruime aandacht. De zorg en gezondheidssector werden ook breedvoerig uitgediept.
Samen de ontwikkelingen op de voet volgen
Het hoofdbestuur heeft besloten om ingaande de tweede week van januari 2018 de vrijdagmiddagsbijeenkomst te maken tot een reguliere discussiebijeenkomst om vraagstukken en problemen waarmee het land worstelt te bespreken en de politieke gang van zaken na te gaan en te evalueren en antwoord daarop te vinden.
HD

error: Kopiëren mag niet!