Samir Gobind: “Studenten moeten zich niet laten beïnvloeden”

De jeugdvertegenwoordiger Samir Gobind benadrukt dat elk kind recht heeft op kwalitatief onderwijs. Thans blijkt dat studenten van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) allerlei wegen moeten bewandelen om dit recht van de autoriteiten af te dwingen. Het opkomen voor de eigen rechten is op zich een goede zaak, echter vraagt Gobind zich af hoe de Imeao-studenten hun stem willen laten horen door de slogan van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) te hanteren. “De studenten geven aan dat ze alleen voor zichzelf opkomen en niet voor de leerkrachten, maar het is wel heel opvallend dat zij dezelfde ‘strey de’f strey wi no sa frede’ van BvL/ALS gebruiken om hun strijd kenbaar te maken aan de overheid. Daarnaast zijn ze naar een persconferentie van de vakbond gegaan om hun standpunt duidelijk te maken. Dit roept bij mij wel vraagtekens op. De studenten moeten zich niet laten beïnvloeden”, concludeert Gobind in gesprek met Dagblad Suriname. Hij beschouwt deze werkwijze niet als een neutrale strategie om de vele knelpunten van de studenten aan een duurzame oplossing te helpen.
Voorheen geen beweging bij studenten
De jeugdparlementariër merkt op dat er in de afgelopen periode tal van ongunstige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden binnen het onderwijs waar de studenten nauwelijks hebben tegengestribbeld. Gobind noemt hierbij zaken als onder andere de exorbitante verhoging van het inschrijfgeld, het verzoek tot een tweede herkansingsmogelijkheid op het Imeao en de abrupte onderbrekingen binnen het schoolvervoer bij het uitblijven van de bezoldigingen. “Dit zijn zaken die jongeren rechtstreeks aangaan. Waar was dezelfde groep van studenten en BvL/ALS op dat moment? Waarom waren ze toen niet zo mondig en strijdlustig?” Gobind ziet totaal geen heil in het feit dat studenten hun toevlucht zoeken tot de onderwijsbonden. Hij zou het beter vinden om zonder omwegen naar de onderwijsminister te stappen.
Stage sluit vaak niet aan op vakkenpakket
Gobind heeft een tijdje terug gesprekken gevoerd met Imeao-studenten over hun aanvraag voor een twee herkansing. Daaruit kwam naar voren dat de stageplekken, welke overigens geregeld worden door het stagebureau van de school, niet altijd aansluiten op het vakkenpakket van de studenten. “Zo moest een student van de studierichting Accountancy/Economie stage lopen op personeelszaken. Zo doet een student toch ook geen ervaring op? De kwaliteit wordt op deze manier toch ook aangetast? En toch kwamen ze toen niet in opstand.”
Adekus is wetenschappelijk onderwijs
Suriname beschikt over de enige Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) die wetenschappelijk onderwijs verzorgt. “Imeao behoort tot een beroepsgericht onderwijs.” Daarom dienen Imeao-studenten eerst een schakeljaar met goed gevolg te doorlopen om toegelaten te worden tot de universiteit. “Hiermee moeten de studenten rekening houden. Het heeft geen zin om meteen aan de opleiding te beginnen om in een later stadium te ontdekken dat het zwaar is”, voegt de jeugdvertegenwoordiger aan toe.
Enkele DNA-leden kijken uit naar ‘klagers’
Het valt Gobind op dat enkele leden van De Nationale Assemblee (DNA) bij elke turbulentie binnen het onderwijs zich afvragen waar alle jonge kritische Surinamers zijn gebleven, vooral binnen het Nationaal Jeugdparlement (NJP). Daarbij worden Surinamers die gebruikmaken van hun persvrijheid bestempeld als hypocrieten. Aangezien zulke DNA-leden reikhalzend uitkijken naar de ‘klagers’, heeft Gobind de volgende mededeling. “Een volksvertegenwoordiger is door het volk, dus ook jongeren vanaf 18 jaar, gekozen om het land te hervormen. En dan zitten zij zich bij elke issue af te vragen waar alle kritische “hypocriete” mensen zijn gebleven? Valt er als volksvertegenwoordiger anno 2017 niets beters te doen in dit land? Waarom kunnen zij niet zelf kritisch optreden om de problemen op te lossen?”, beklemtoont de jeugdparlementariër.
KSR

error: Kopiëren mag niet!