KPS krijgt eerste donatie VSB

1KPS krijgt eerste donatie VSBDe Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en het Korps Politie Suriname (KPS) hebben op vrijdag 1 december 2017 een memorandum of understanding (MOU) getekend om de problematiek rondom smokkelwaar structureel aan te pakken. De VSB wilde in dit kader geen tijd verliezen en heeft gisteren reeds de eerste donatie aan het KPS verstrekt. Deze donatie bestond uit enkele laptops en een printer. Deze materialen moeten het werk van het KPS ondersteunen en vergemakkelijken. Voorzitter van de VSB, Steven Mc Andrew, gaf in een interview aan dat met deze donatie een eerste begin is gemaakt met het naleven van de MOU die getekend is. Het KPS is een instantie die de grondwettelijke taak heeft, om mede te helpen zorgdragen voor de veiligheid. “In de afgelopen jaren, maanden, weken is er sprake geweest van verruwing van de criminaliteit en de VSB heeft in dit kader gedacht om een bijdrage te leveren aan het ondersteunen van het korps middels materiaal of andere manieren, zoals trainingen en te helpen met bestrijding van de criminaliteit in Suriname, zodat we uiteindelijk weer met een veilig gevoel in Suriname kunnen leven”, zei de voorzitter. Vaak genoeg worden dit soort zaken als een MOU ondertekend en blijft het daarbij. Maar dat was niet de bedoeling van de VSB, vandaar dat ze zo gauw als mogelijk werk hebben gemaakt dit tot stand te brengen. Hoewel de laatste donatie voor 2017 is dit niet de laatste donatie overall.
Ondersteuning van andere bedrijven
“We hebben ondersteuning gehad van twee bedrijven te weten, van Links Marketing en British American Tobacco. Op dergelijke wijze willen we verder gaan om de KPS te ondersteunen. Op dit moment weten we niet wanneer de volgende donatie zal geschieden, omdat we ook rustig met het korps willen overleggen rond het op een zo effectief mogelijke manier zorgen voor materiaal. We willen niet zaken aanschaffen die het korps niet nodig heeft. Het is belangrijk te weten wat de precieze behoefte is”, zegt Mc Andrew.
VSB voorziet uitdagingen in 2018
“We verwachten sowieso dat 2018 de nodige uitdagingen met zich zal meebrengen voor het bedrijfsleven en Suriname als geheel.” VSB stelt bereid te zijn met alle partijen samen te werken, die bereid zijn de nodige doelen te bereiken in nationaal belang. “Ik denk dat we met deze MOU wederom hebben getoond dat we serieus zijn met alle instanties samen te werken, zoals de overheid, de vakbeweging, het maatschappelijk middenveld en andere organisaties. Belangrijk is dat er een vrij goede dialoog met de overheid tot stand komt en daarvoor hebben we continue gepleit. We zullen blijven pleiten voor een tripartiete dialoog met zowel de overheid als de vakbeweging en andere organisaties. Alleen middels dialoog kunnen we komen op een gezamenlijke oplossingen.” Dit is niet de laatste activiteit die de VSB ontplooit dit jaar. Er zal een informatiesessie gehouden worden op Berg en Dal, met als thema ‘Decent work in rural economy’. Het is een 4 daagse workshop die wordt georganiseerd door het ministerie van Arbeid in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, waarbij de VSB uiteraard zal participeren naast de vakbeweging. Tot slot staat de VSB een bewuste sobere jaarafsluiting te wachten. “Als organisatie willen we een duidelijk signaal geven dat het jaar een was met de nodige uitdagingen en dat voor het nieuwe jaar we zeker rond de tafel moeten zitten om te praten over de huidige situatie en hoe daarin verbetering te kunnen brengen”, aldus Mc Andrew.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: