Politici willen coup plegen binnen Sanatan Dharm

Politieke coup in voorbereiding binnen Sanatan DharmDe priesterraad en vele andere afdelingen van de Vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname zeggen aan Dagblad Suriname dat hun de afgelopen periode meerdere malen harde informatie heeft bereikt dat politici de organisatie middels een coup wensen over te nemen. “De reden hiertoe is overduidelijk, om de meer dan 100.000 belijders naar zich toe te trekken voor zetelwinst bij de eerstvolgende algemene, vrije en geheime verkiezingen van de Republiek Suriname. Met klem wensen de priesterraad en vele afdelingen aan te geven dat iedereen in Suriname een eigen politieke kleur mag hebben, maar dat de Sanatan Dharm in zijn geheel als religieuze organisatie nooit en nimmer gebruikt en/ of misbruikt mag worden voor en/ of door politici”, zegt de priesterraad in een verklaring. Van hieruit wordt door de priesterraad een oproep gedaan aan alle belijders van de Vereniging Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname om met deze bekomen informaties op hun hoede te zijn en te blijven. Aan de desbetreffende politici wordt met alle respect een oproep gedaan om de organisatie met rust te laten om haar taken waarvoor zij is opgericht, onverhinderd te verrichten. Boze tongen beweren dat in deze kwestie vicepresident Ashwin Adhin degene is die namens de Nationale Democratische Partij (NDP) bezig is kiezers binnen de organisatie te trekken. VHP-parlementariër Mahinder Jogi hiermee geconfronteerd, zegt aan Dagblad Suriname dat het hem niet verbaast dat de vp degene is die bezig is met deze handeling.
Vp moet zich niet bezighouden met aardappelen en uien
Jogi verwijst naar een geval enkele maanden terug waar Adhin tijdens een bezoek aan mandirs in Saramacca voedselpakketten aan aanwezigen heeft uitgedeeld om ‘politiek goed over te komen’. “Een vicepresident moet zich niet bezig houden met aardappelen en uien om daarmee mensen te beïnvloeden. Dezelfde mensen zijn door toedoen van de vp en zijn partij in een benarde situatie beland. Zijn taak is om beleid te helpen maken. Hij moet geen Sinterklaas komen spelen, 5 december is al voorbij”, aldus Jogi.
Adhin politieke parachutist; zoekt basis binnen NDP
“Ik zie de vicepresident de laatste tijd bewegen in een bepaalde richting. Het kan dus zijn dat hij die coup wil plegen binnen de Sanatan Dharm”, stelt Jogi. Volgens hem is Adhin kort voor de verkiezingen van 2015 als politieke parachutist geland bij de NDP. “Hij wordt eerst minister. Daarna heeft Bouterse hem bij de verkiezingen van 2015 als aas in de hengel geplaatst en in de politieke arena geworpen om politieke winst te halen. Nu weet iedereen dat Adhin geen draagvlak heeft in de NDP en helemaal geen basis heeft waarop hij kan staan. Natuurlijk mag hij zijn basis zoeken, maar het moet niet gaan ten koste van de geloofsovertuiging van burgers.” De politicus benadrukt dat de vp als politicus bezig is een platform voor zichzelf te creëren, waarmee hij politieke invloed kan aanwenden om meer te betekenen in de paarse partij. Adhin behaalde 6.030 stemmen bij de verkiezingen van 2015.
Binnenkort andere religieuze organisaties
“De rechten en plichten van alle burgers zijn in de Grondwet van Suriname opgenomen. Ook met betrekking tot religie zegt de moederwet dat alle mensen zonder enige vorm van inmenging vrij mogen zijn hun godsdienst te belijden. Wanneer politici zich dan willen inmengen in aangelegenheden van Sanatan Dharm, betekent het dat er inmenging plaatsvindt op de manier waarop wij het geloof belijden”, zegt de VHP’er. Jogi benadrukt dat het nu gaat om de Sanatan Dharm. Dat betekent volgens hem dat het niet lang meer zal duren voordat men zelfs de Arya Dewaker en de verschillende Islamitische organisaties en christelijke kerken binnendringt. “Wij moeten heel voorzichtig zijn”, aldus Jogi.
Sanatan Dharm heeft meer dan 100.000 volgelingen
De Sanatan Dharm is de grootste religieuze Hindoeïstische organisatie te lande met meer dan 100.000 volgelingen verspreid over geheel Suriname. De vereniging is opgericht op 5 februari 1929 en heeft op basis van artikel 2 van haar statuten als voornaamste doel het bevorderen van het Hindoegeloof volgens de principes en de uitgangspunten van de Sanatan Dharm, in het bijzonder het in stand houden en het bevorderen van het religieus en geestelijk welzijn van de bij de Sanatan Dharm aangesloten personen, organisaties en instituten in en buiten Suriname in de meest uitgebreide zin des woords. “De Sanatan Dharm is niet vóór en ook niet tegen de politiek maar wel tegen inmenging!”, aldus de priesterraad.
FR

error: Kopiëren mag niet!