Deviezencommissie viert 70-jarig jubileum

Deviezencommissie viert 70-jarig jubileum .2Op 1 september 2017 was het exact 70 jaren geleden dat de Deviezencommissie werd opgericht. Dit jubileum werd donderdagavond feestelijk herdacht in het Courtyard Marriott Hotel. Er is tevens stilgestaan bij het deviezenbeleid voor de komende 5 jaren en de hoogtepunten die er in de afgelopen jaren is bereikt. “We hebben een heel stuk dynamiek en de wil voor verandering met een bijzondere aanpak kunnen bespeuren. En dit is heel erg belangrijk. De Deviezencommissie verricht essentieel werk voor het land. Met 70 jaren is deze commissie één van de oudste instituten in het land”, gaf Financiënminister Gillmore Hoefdraad te kennen tijdens zijn toespraak. De Deviezencommissie, die nauw samenwerkt met de monetaire autoriteiten Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het ministerie van Financiën, is een zelfstandige rechtspersoon die voorziet in eigen kapitaal.
Hoefdraad merkt op dat de Surinaamse economie kleinschalig is, waarbij de transacties in de lopende sfeer zijn van de betalingsbalans. Hierdoor acht de minister het noodzakelijk om het algemeen belang van de economie te beschermen. “We moeten stimuleren dat de vruchten van onze exporten de economie daadwerkelijk ten goede komen in de vorm van beschikbaarheid over de deviezen voor de aankoop van product inputs en het treffen van meer investeringen. Daarbij zijn de factoren inkomsten en overmakingen bij het binnenkomen geheel vrij, terwijl bij de uitgaande stromen de herkomst duidelijk moet worden verantwoord.” Dit, ter voorkoming van kapitale delicten. De minister deelde voorts mee dat het kapitaalverkeer van Suriname vooralsnog vergunningsplichtig is, gelet op de kapitale schaarste die er thans heerst. “Een goede investeringswet is dus onontbeerlijk.”
De Deviezencommissie houdt zich onder andere bezig met het deviezenverkeer dat te allen tijde moet voldoen aan wet- en regelgeving. Momenteel wordt de commissie bemand door 4 leden, waarvan de voorzitter Jenny Johns-Christopher is. Vreemde valuta, goud, andere edelmetalen, effecten en vorderingen worden gerekend tot deviezen. Tezamen wordt dit het deviezenfonds van Suriname genoemd. De niet-ingezetenen behoren doorgaans tot de belangrijke klantengroep van de Deviezencommissie. Aangezien de Deviezenregeling sterk verouderd is, dient het dringend herzien te worden. De Deviezencommissie heeft zich gecommitteerd om in de komende jaren aan dit aspect te werken, alsook het reguleren van de uitgifte van goudvergunningen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!