Tot nu toe 20 containers vuurwerk ingevoerd

1 vuurwerkEr is dit jaar wederom minder vuurwerk ingevoerd ten opzichte van vorig jaar. Er heeft zich in de afgelopen jaren een dalende trend ingezet bij de invoer van vuurwerk. De grootste daling was vorig jaar merkbaar toen bekendgemaakt werd dat er ruim 26 containers aan vuurwerk was ingeklaard. Toen was er een daling van ruim 54 containers te bemerken ten opzichte van 2015 toen er nog 80 containers waren ingeklaard. Van het jaar zijn er volgens de afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) in totaal 20 containers vuurwerk ingeklaard. Dat gaf Mavis Elia, onderhoofd van IUD, aan. De totale waarde van de 20 containers is USD 400.000.
Ulrich Coats, brandweervoorlichter, stelt dat er gelukkig geen rapportage binnen is gekomen van gevaarlijke soorten vuurwerk. “Voor wat de import betreft, zijn we vooralsnog met een schone lei begonnen.” Het is niet bekend hoeveel van de vorige partij nog over is. “Als er over is, dan zouden de groot handelaren volgens de regelgeving weer moeten opslaan op de bij wet vastgestelde opslagplaatsen. De importeurs moeten voldoen aan de vereisten om op te slaan. Een van de vereisten is dat het vuurwerk niet opgeslagen mag worden binnen de straal van een bebouwing van 500 meter. Dus er mogen geen opslagplaatsen zijn binnen de kom van de stad. Er zijn in ieder geval meer dan 8 opslaglocaties van vuurwerk.” Zoals de voorgaande jaren geschiedt het verkopen en afsteken van vuurwerk van 27 december tot en met 2 januari.
Pagara-estafette
“Ten aanzien van de pagara-estafette moeten er nog gesprekken gevoerd worden”, zegt Coats. Er zal in clusterverband met de mensen die afsteken en de organisatoren vergaderd worden om te komen tot de juiste afspraken en voorbereidingen. Zo zien de voorbereidingen er meestal uit. “Met betrekking tot vorig jaar was de brandweer niet helemaal tevreden. Het wordt steeds drukker en de hulpdiensten zullen zich moeten aanpassen aan die drukte in de binnenstad. Tevens zijn we erop voorbereid vooral aangaande mogelijke technische en logistieke risico’s op te vangen en te neutraliseren”, aldus Coats.

error: Kopiëren mag niet!