Lucht uit de begroting pompen

Daags terug is door de regering en de coalitie een spoedoverleg gevoerd in het kader van de begrotingsbehandeling. Inzet was de afgenomen beschikbaarheid van middelen om zogenaamde ‘beleidsmaatregelen’ uit te voeren. Over de beleidsmaatregelen hebben we eerder onze kanttekeningen geplaatst, vooral omdat hier geen melding wordt gemaakt van ‘standaardprogramma’s’, routinematig werk en reguliere taken van de ambtenaren en de belangrijke outputs die deze kunnen hebben in de maatregelen die de regering wil treffen als onderdeel van het beleid. We stelden eerder dat er al behoorlijk veel salaris wordt betaald door de Staat Suriname aan tussen de 40.000 en 50.000 ambtenaren. De beleidsmaatregelen moeten door deze ambtenaren worden uitgevoerd, waar externe diensten zullen worden aangetrokken. In de begroting moet voor volgend jaar een stop worden gezet wat betreft het aantrekken van de diensten van buitenlandse consultants die miljoenen hier verdienen, jarenlang op bezoek blijven komen, maar hun werk nooit afmaken. Ook de nationale consultants moeten overbodig worden verklaard, er zijn genoeg deskundigen op allerlei gebied binnen de publieke sector. De aankoop van goederen moet onder een vergrootglas worden geplaatst. Een deel van het geld gaat aan het inzetten van bijvoorbeeld zwaar materieel. Er zijn staatsbedrijven opgezet speciaal met het doel om deze werken uit te voeren. Er zijn technische afdelingen op veel ministeries waar geen klap wordt uitgevoerd door de ambtenaren. Deze ambtenaren bezitten over veel technische skills. De regering heeft gedurende de jaren vele machines van bevriende mogendheden geschonken gekregen. Deze machines moeten ingezet worden op de verschillende technische afdelingen. Er is in Suriname nooit een analyse gemaakt van de types uitgaven die onder ‘beleidsmaatregelen’ daadwerkelijk zijn gemaakt. Bij de aankopen die gedaan worden in het kader van de uitvoering van beleidsmaatregelen, vindt veel overfacturering plaats. Over de gehele linie wordt meer uitgegeven dan noodzakelijk omdat veel overfacturering plaatsvindt. Hoeveel % van de beleidsmaatregelen gaat verloren aan corruptie? Het is niet duidelijk. Er zijn bijvoorbeeld DNA-leden geweest en tenminste 1 zit nog in het parlement, die corrupte keukens hebben gerund in het kader van de naschoolse opvang. Het programma van naschoolse opvang was bedoeld om kinderen te beschermen. Het was het beste programma dat in de afgelopen 10-20 jaar in het belang van het Surinaams kind was begonnen. Het zou een impact hebben op het drop-out-probleem, doublures en zittenblijven, ondervoeding, op straat zwervende kinderen en kinderarbeid. De naam van iemand in de top van DNA wordt zo hardnekkig genoemd als 1 van de personen die een dubieuze keuken heeft gerund. Deze parlementariër is afkomstig is uit het systeem van het Nationaal Jeugdinstituut. Hij behoort als geen ander extra gevoelig te zijn voor programma’s gericht op kinderen en van zo iemand moet niet worden verwacht dat hij daarbij een njang gaat maken en samen met de anderen het programma zo zwaar maakt dat het ten onder gaat aan corruptie. Het is een schande als DNA-leden ook betrokken zijn in de corruptie die uitgerekend de minst bedeelde kinderen in Suriname – en die kinderen zijn er – zwaar hebben benadeeld. Dit zijn de vijanden van de Surinaamse kinderen en dus van de duurzame ontwikkeling van Suriname. Het moet in principe onmogelijk zijn dat zulke DNA-leden in de top van het parlement worden gepositioneerd. Er zijn precies als de naschoolse opvang talrijke posten op de begroting waar geld uit de staatskas wordt gezogen via corruptie. Door de minister van Financiën is beweerd dat het ergste in de financiële huishouding van de staat al achter de rug is, maar dat lijkt niet of niet gedeeltelijk waar te zijn. Er is nog veel meer ruimte dus om te bezuinigen voor de Staat. De grote infrastructuurprojecten moeten voor een jaar on hold worden gezet, tenzij het gaat om schenkingen. Ook is het nu tijd om een plan te bedenken met de overtollige ambtenaren in de onderste regionen die niet over de benodigde skills en vaardigheden beschikken. In principe zouden deze ambtenaren werkloos moeten zijn als ze geen baan zouden vinden in de private sector. Formeel heeft Suriname geen werkloosheidsuitkering, maar het lijkt er dus veel op dat deze ambtenaren in een soort verkapte werkloosheidsuitkering zitten. Het is aan te bevelen dat dit wordt onderkend en dat deze overbodige ambtenaren in een overgangstraject komen waarin ze met behoud van loon in een trainingstraject komen en gezamenlijk ondergebracht worden in landbouwbedrijven, veeteeltbedrijven, aquacultuurbedrijven en dienstverlenende bedrijven met een publiek-privaat-partnerschap nv’s. Op den duur moet de overheid dan de aandelen afstoten en haar aandeel in de betaling van lonen afbouwen. Er heeft decennialang teveel lucht gezeten in de bestedingen, reden voor een aantal malafide burgers en ondernemers om in de politiek te bemoeien. Deze lucht moet nu uit de begroting worden gepompt.

error: Kopiëren mag niet!