Adhin: ‘Regering gaat begroting wijzigen’

Vicepresident Ashwin Adhin
Vicepresident Ashwin Adhin
De regering heeft besloten een nota van wijziging in te dienen voor de begroting over het dienstjaar 2018. Deze mededeling deed vicepresident Ashwin Adhin maandagmiddag na een spoedoverleg met president Desi Bouterse, ministers en coalitieparlementariërs in het Perscentrum. Het spoedberaad was volgens de vp nodig om zaken scherp te kunnen plannen. “De overheid heeft behoorlijk bezuinigd. Waar er geen geld voor is, kan niet worden uitgevoerd. De zaken die naar voren zijn gekomen, worden scherp geanalyseerd”, stelde Adhin. De vp voerde aan dat tijdens de eerste week van de begrotingsbehandeling gebleken is dat bij sommige ministeries meer geld nodig is. Tijdens het overleg is nagegaan welke projecten dringend uitgevoerd moeten worden en of de middelen hiervoor beschikbaar zijn. Diverse parlementariërs vinden dat het directoraat Cultuur meer geld moet krijgen om zijn beleidsprogramma uit te kunnen voeren. Er is slechts SRD 17.000 begroot voor het komend jaar. Met de SRD 17.000 is het niet mogelijk om het beleidsprogramma uit te voeren. Bevordering van cultuurstudies, landelijke vieringen van nationale hoogtij- en feestdagen, kunst- en cultuureducatie, ondersteuning van culturele centra in districten en cultuur-erfgoedzorg behoren met deze begroting tot het verleden. Volgens Adhin is besloten meer geld vrij te maken voor Cultuur en de Anton de Kom Universiteit van Suriname waar slechts SRD 15 miljoen aan subsidies is begroot.
Zwaartepunt niet op kwestie visvergunningen
De assembleeleden van de coalitiefractie hebben ook hun wensen en grieven kenbaar gemaakt. Een van deze is de kwestie rondom het sjoemelen met de vergunningen binnen de visserijsector. Ook is aan de orde gesteld dat er behoorlijk wat mis is in de visserijsector. Van de regering heeft het parlement geëist dat alle verstrekte visvergunningen naar De Nationale Assemblee worden gestuurd. LVV-minister Soeresh Algoe deelde eerder mee dat een assembleelid hem bedreigd had geen onderzoek te verrichten naar misstanden in de sector, maar hij weigerde de naam te noemen. In het parlement noemde Abop-parlementariër Edward Belfort de naam van NDP’er Rajiv Ramsahai. Adhin wenste echter niet gedetailleerd rondom deze zwaarwichtige kwestie in te gaan, omdat volgens hem het zwaartepunt niet hierop lag. Hij ging voornamelijk in op de nota van wijziging die er moet komen en de wetgeving die nodig is om sommige zaken versneld aan te pakken.
Wijze van communiceren belangrijk
De regering heeft zich ook gestoord aan het betoog van Belfort, die enkele weken terug een verbale confrontatie aanging met president Desi Bouterse. De Raad van Ministers legde bij monde van Adhin een verklaring af in De Nationale Assemblee. Hij vroeg om het staatshoofd en de regering met meer respect te behandelen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voerde hierop aan dat zij niet heeft geconstateerd dat Belfort ontoelaatbare woorden heeft geuit. Adhin blijft erbij dat de regering geen moeite heeft met kritiek, maar de wijze van communiceren is volgens hem belangrijk.
FR

error: Kopiëren mag niet!