Sapoen vindt visie Minowc niet realistisch

Assembleelid Raymond Sapoen vindt de visie die het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Culuur (Minowc) in zijn beleidsplan en begroting heeft opgenomen te ambitieus en niet realistisch. Dit zei hij donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). De beleidsvisie luidt als volgt: ‘In 2022 is het Minowc leidinggevend in Caricom voor wat betreft structuur en management in het gebied van hoogwaardig mensvriendelijk onderwijs, cultuurontwikkeling en wetenschap met het oog op het afleveren van competente burgers’. Gelet op de vele problemen binnen de onderwijssector als het drop-outprobleem, hoog aantal zittenblijvers en verouderde curricula vraagt Sapoen zich af wie deze visie heeft verwoord voor het ministerie. “Een zeer ambitieuze visie, maar ik denk dat wij met onze beide benen op aarde moeten blijven en een realistische visie en missie voor onszelf moeten gaan samenstellen. Gefaseerd moeten wij tegelijkertijd gaan werken aan al deze knelpunten.” Volgens de ex-Onderwijsminister moet deze visie zo snel als mogelijk geherformuleerd worden.
Lonen en salarissen beslaan 50% begroting Minowc
Een zorgwekkende zaak op de begroting van Minowc is volgens Sapoen dat lonen en salarissen bijna de helft daarvan uitmaken. “SRD 920 miljoen, waarvan wij weten dat de recente financiële herwaardering van de onderwijsgevenden een belangrijk deel van uitmaakt. Wij zijn allemaal blij dat de onderwijsgevenden nu een salaris krijgen dat appelleert aan hun bevoegdheden. De vraag is natuurlijk: hoe gaat dit zich vertalen in verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs?’ De politicus wil van onderwijsminister Robert Peneux weten welke interventies op korte en middellang termijn zullen worden gepleegd ten aanzien van het leerkrachtenkorps. “Het kan niet zo zijn dat de leerkrachten een redelijk tot goed salaris verwachten, terwijl dat zich niet vertaalt in de bijdrage die zij leveren in de klas”, aldus Sapoen.
Subsidies Adekus en PTC drastisch teruggebracht
Wat de parlementariër ook in het oog springt, is de subsidie van de Anton de Kom Universiteit en het Polytechnic College Suriname (PTC). “Zelfs in perioden van economisch zwaar weer moeten wij onze bijdrage aan cruciale kennisinstituten niet verwaarlozen. Wanneer in 2017 voor Adekus SRD 85 miljoen begroot is en voor het komend dienstjaar SRD 15 miljoen, dan is de vraag wel of de regering niet zelf problemen oproept. Dat betekent dat wij volgend jaar weer mensen en bonden op straat zullen hebben. De reële behoefte is veel meer”, aldus Sapoen. Indien geen verandering hierin komt, zal de politicus geen medewerking verlenen bij de goedkeuring van de begroting van Onderwijs.
Studietoelage teruggebracht naar nul
Studietoelagen voor VOS, Adekus en buitenlandse bursalen was in 2017 begroot op SRD 5 miljoen, maar is nu teruggebracht naar SRD 850.000. “Ik weet niet of de populatie plotseling is gehalveerd”, stelde Sapoen. Volgens hem is het opvallend dat verschillende posten bij ministeries tot nul zijn teruggebracht. Hij vraagt zich af waarom deze posten in de begroting worden opgenomen en beschreven, terwijl ‘een dikke nul’ erachter wordt geplaatst.
Extra aandacht voor onderwijsinspecteurs
Ook het korps van onderwijsinspecteurs moet volgens Sapoen speciale aandacht krijgen zodat het erop kan toezien dat leerkrachten hun werk goed doen. “Leerkrachten zitten elke dag ook met honderden problemen op school, sociale en economische problemen van de kinderen waardoor de leerkracht ook niet uitkomt met de normale lesuren.” Momenteel zijn er volgens hem ongeveer 50 onderwijsinspecteurs. Vanwege de onaantrekkelijke salariëring van deze groep is er geen aanwas.
Geen middelen opgebracht voor melk- en yoghurtproject
Crisis of geen crisis, de basale zaken zullen volgens Sapoen voor de onderwijssector en het Surinaams kind veilig moeten worden gesteld. “Het melk- en yoghurt-project was in 2017 begroot voor SRD 4 miljoen, terwijl dat nu teruggebracht is naar nihil. Ik weet niet wat de ratio daarachter is. Het vroegere schoolbroodjesproject en naschoolse opvang zijn van de baan. Wij weten dat na de evaluatie van de naschoolse opvang de regering geprobeerd heeft om goed en gezond voedsel voor het kind te introduceren. Het speelt in op een bijzondere grote behoefte bij de kinderen”, stelde Sapoen. Hij deed een dringend beroep op de regering om weer te kijken naar dit aspect van onderwijs. Vooral tegen de achtergrond van de sociaal economische problemen van veel schoolgaanden.
FR

error: Kopiëren mag niet!