RBN en Miranda bereiken overeenstemming over ‘Zeven Even’

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Telecommunicatie en Toerisme heeft gisteren een onderhoud gehad met directeur Faried Pierkhan van Rapar Broadcasting Network (RBN). In een goede en luchtige sfeer zijn partijen tot een vergelijk gekomen, waarbij afgesproken is dat het programma ‘Zeven Even’ weer uitgezonden mag worden. Pierkhan zal erop moeten toezien dat het programma niet onnodig grievend overkomt.
Op 1 november schreef minister Miranda een brandbrief naar RBN waarbij het bedrijf werd aangemaand het programma ‘Zeven Even’ onmiddellijk stop te zetten op straffe van het intrekken van de vergunning. Raadslieden van beide partijen hebben zich hierna over deze kwestie gebogen en adviezen uitgebracht. Miranda geeft aan dat hiermee de zaak voor hem is afgedaan.
In een gesprek zegt Pierkhan blij te zijn dat de plooien gladgestreken zijn en dat het programma opnieuw in de ether kan. Op de vraag wanneer het programma wederom een aanvang zal maken, zei Pierkhan dat hierover met de programmamaker nader overleg gevoerd zal worden. Er wordt gedacht aan een eventueel nieuwe formule nadat het programma al dertig jaren succesvol werd uitgezonden.

error: Kopiëren mag niet!