Willem van Lierschool betreurt onjuiste berichtgeving

Wij willen reageren op hetgeen op zaterdag 18 november j.l. gepubliceerd is in uw dagblad refererend naar het facebookbericht dat geplaatst is door mw. Yvonne Daro (Familielid van het slachtoffer).
Wij hebben dit laten bezinken en pas op dinsdag 21 november j.l. hadden wij meer informatie omtrent de direkte aanleiding van de steekpartij. Wij vinden het nodig om die correcte versie van het gebeurde met u te delen.
Op donderdag 16 november j.l. heeft zich een ontoelaatbare handeling voorgedaan, welke fataal kon aflopen. Dit alles vond plaats voor de ingang van de lagere school te Domburg (op straat), waar de leerlingen in en uit de schoolbus stappen.
Op die bewuste dag, om 13.15u. nadat alle leerkrachten en leerlingen het schoolterrein reeds hadden verlaten, werd er naar de school gebeld met de informatie dat twee leerlingen van de Mulo school een klasgenoot steekwonden hebben toegebracht door middel van een schaar.
De directie, die zich op dat moment nog op school bevond, is meteen naar de plek getogen die op ± 200m verwijderd is van de school. Daar aangekomen waren de politieagenten reeds bezig met het onderzoek. Ze waren hiervan door een ouder en een leerkracht verwittigd.
Het eerste drama heeft de leiding van de school dus niet persoonlijk meegemaakt!
De schoolleider liep regelrecht naar een leerkracht van de Muloschool, die vanwege zijn verantwoordelijkheid uit de leerkrachten schoolbus is gestapt om te kijken wat hij allemaal kon betekenen op dat moment. De directeur vroeg als eerst wat er aan de hand was en ging dan meteen naar het slachtoffer dat een aantal steekwonden had opgelopen. De politie en de directeur hebben de wonden bekeken.
Vier andere nichten en neven die ook leerlingen van de Muloschool zijn en die betrokken waren bij de steekpartij gaven aan wie de twee daders waren; allen leerlingen van de Muloschool.
Hun neef, tevens klasgenoot, waren steken toegebracht. De directeur vroeg wat de aanleiding daartoe was en het bleek dat een andere neef gepest werd door de daders, voor het aantrekken van een ‘skinny’ schoolbroek. Het slachtoffer (met steekwonden) werd aangevallen nadat hij probeerde te voorkomen dat zijn neef die gepest werd, werd aangevallen. Een ouder, de buschauffeur, en een leerkracht van de lagere school, die immers een flinke schop in haar buik heeft moeten incasseren, hebben de vechtenden uit elkaar gehaald. Op de vraag waarom het pesten niet op school is doorgegeven, werd verteld dat de ouders van het slachtoffer wel hiervan op de hoogte waren, maar dat die hadden verwacht dat het vanzelf zou ophouden.
Toen begon het tweede (2e ) drama (dat de schoolleiding) persoonlijk heeft meegemaakt:
De familie van het slachtoffer arriveerde in 2 auto’s.
De familieleden sprongen uit de auto; ze spraken even tot het slachtoffer en vroegen waar de daders waren. Een verhit familielid liet het slachtoffer alleen achter en trachtte de daders te lijf te gaan, maar werd door de politie tegengehouden. De emoties van de familieleden liepen hoog op.
De directeur heeft hier meteen aan de bel getrokken en vroeg aan een andere agent om het slachtoffer, gezien de ernst, meteen naar de poli te vervoeren.
Er stapten ook nog 2 andere leerlingen in (nichten van het slachtoffer) die ook gewond waren terwijl zij probeerden de vechtersbazen uit elkaar te halen.
De directeur benaderde de verhitte tante van het slachtoffer terstond. Zij is degene die haar versie van het verhaal op social media verspreidde. De directeur en een leerkracht van de lagere school probeerden de tante tot bedaren te brengen en haar te vragen om naar de poli te gaan en erop toe te zien dat de wonden goed bekeken en behandeld werden.
Verder is de directeur achtergebleven met een agent die de neef van het slachtoffer aan het ondervragen was. Een familielid haastte zich uit een auto om de ondervraging te bemoeilijken. De directie is toen teruggelopen naar school om de ouders van de daders ook op de hoogte te stellen van het gebeurde. De directeur heeft via de moeder, die niet op de plek was, telefonisch geïnformeerd naar het welzijn van haar kind.
De leiding van de school en de leerkrachten hebben een verantwoordelijke taak en hebben op dat moment gehandeld naar beter weten. Enkele leerkrachten bleven bewust staan bij de schaar die op de grond lag, alleen om te voorkomen dat het bewijs meegenomen werd.
Verder willen wij aangeven dat wij ons heel gekwetst en bedreigd voelen door de reacties op het facebook bericht van de tante. We voelen ons in onze goede naam aangetast. Waarvoor was dit alles nodig? Waarom praat men niet over de goede naam die de school in jaren heeft opgebouwd in het district? Zijn de slagingspercentages onopgemerkt gebleven?
“De schoolleiding zal zich altijd blijven inzetten om de naam van de school hoog te houden en de leerkrachten en leerlingen naar beste vermogen te beschermen”.
De Willem van Lierschool kijkt reikhalzend uit naar de rectificatie.
De directie Willem van Lierschool

error: Kopiëren mag niet!