Sapoen wenst wederhoor in case brandbrief universiteitsbestuur

Vijf leden van het hoofdbestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname schreven op 15 november 2017 een brandbrief naar de voorzitter van het bestuur. De brief lekte onlangs uit op social media. Bij de bestuursvergadering van 14 november is gebleken dat namens het bestuur van de universiteit wederom een besluit is genomen zonder het voltallig bestuur hierin te kennen dan wel de noodzakelijke informatie met hen te delen. Dit, terwijl de mededeling een noodzakelijke handeling dient te zijn. Het betreft in deze de voorwaarden waaronder de aanstelling van een HR-manager heeft plaatsgevonden. Betrokkene is in dienst genomen door delen van het bestuur, zonder de vereiste procedures en geldende regelingen in acht te nemen.
Van of namens de voorzitter van het bestuur, is er nog steeds geen duidelijkheid gekomen rond dit besluit. Parlementariër en lid vaste commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Raymond Sapoen, stelt dat er geduld dient te worden betracht in deze kwestie. Voorzitter Jack Menke zit nog in het buitenland. Sapoen stelt dat minister Robbert Peneux hem hier ook eerder over heeft gesproken. Echter wenst die niet voor zijn beurt uitspraken te doen. Ook het instellen van een onderzoek zou volgens hem pas bij terugkeer van de bestuursvoorzitter moeten geschieden. Hij vindt het belangrijk dat de bestuursvoorzitter klaarheid geeft van zaken in plaats van suggestief bezig te zijn.
Sapoen benadrukt dat de universiteit een autonoom instituut is dat zijn financiële en personele aangelegenheden zelf mag ordenen. Dit, ondanks het op de begroting van het ministerie wordt opgenomen. Hij wil er rekening mee houden als er een reden zou zijn voor het besluit dat door Menke is genomen. Aan de desbetreffende functionaris is gelijk bij haar aantreden, per 1 oktober 2017, een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden aangeboden. Dit wijkt volgens een deel van het bestuur af van de gebruikelijke regeling. Hiernaast is met haar ook een salaris overeengekomen, dat buiten de vigerende regelingen valt en verder nog gebaseerd is op toekomstige aanpassingen. De desbetreffende leden vinden het afsluiten van deze contracten op basis van ongerealiseerde resultaten bedrijfseconomisch niet verantwoord en onjuist.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!