Wilgo Valies: “EBGS beschikt niet over vergunning Ontslagcommissie”

Uit de rechtszaak die momenteel gaande is, betreffende de kwestie van dienstbeëindiging van onderwijsgevenden die verbonden zijn aan Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS), is gebleken dat EBGS niet de juridische regels in acht heeft genomen bij het brodeloos maken van deze leraren. Om een medewerker te kunnen ontslaan, geldt er namelijk een bepaalde procedure die de werkgever moet doorlopen. Zo dient er een vergunning aangevraagd te worden bij de Ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid. Nadat zo een vergunning verstrekt is, mag de werkgever overgaan tot dienstbeëindiging. “Afgelopen week waren de leerkrachten opgeroepen door de Ontslagcommissie. Uit dat gesprek is gebleken dat de leerkrachten formeel nog niet ontslagen zijn; er moet daartoe eerst een vergunning verleend worden aan de werkgever, wat niet is gebeurd”, beklemtoont vakbondsleider Wilgo Valies in gesprek met Dagblad Suriname. Hij beweert tevens dat de voorzitter van de Ontslagcommissie expliciet heeft bevestigd dat de onderwijsgevenden juridisch niet ontslagen zijn. Volgens de vakbondsleider heeft EBGS pas op 15 november 2017 een vergunningsaanvraag ingediend op het ministerie.
“Dus in oktober 2017 hebben de leerkrachten ontslag gekregen en pas in november is de aanvraag ingediend! Er is schade berokkend aan deze leerkrachten over de maanden oktober en november en daarvoor moeten ze betaald worden door EBGS.” Uiterlijk 15 december 2017 zal deze kwestie beslecht worden. Tot nog toe hebben 4 ontslagen leraren zich aangemeld bij de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), alhoewel het aantal veel groter is.
KSR

error: Kopiëren mag niet!