Gajadien: “Dagelijks een verergering van situatie”

Asiskumar Gajadien
Asiskumar Gajadien
De achteruitgang die de samenleving dagelijks treft, heeft volgens VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien te maken met zwak bestuur, een zwakke president en een zwakke leiding van het land. “Wij zien dagelijks een verergering van de situatie. Roofmoorden nemen toe en de criminaliteit blijft stijgen. Ook zien wij dat de prijzen blijven stijgen. Waar een liter melk in 2010 voor SRD 2,75 te verkrijgen was, is deze vandaag nu al SRD 10. Cement, die belangrijk is voor je ontwikkeling, was SRD 26 en is vandaag de dag bijna SRD 90. Als je alleen maar naar deze cijfers kijkt met regering Bouterse, zou je al gauw zeggen dat met deze prijzen de lonen drie maal hoger zouden moeten zijn”, stelde Gajadien maandag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Gajadien voerde aan dat de ingediende begrotingen geen vooruitzichten biedt over de leefbaarheid van de samenleving.
Vicepresident probeert de les te lezen aan parlement
Gajadien vindt het een schande dat vicepresident Ashwin Adhin de les komt voorlezen aan het parlement na de toespraak van Abop-parlementariër Edward Belfort richting president Desi Bouterse. “Het kan niet dat de vicepresident zoiets hier komt stellen. Het is juist de president die hier komt en mensen probeert te beledigen. Het is de president die, wanneer mensen opkomen, vanuit zijn podium schreeuwt: ‘mek deng mang go dok’. Het is typisch regering Bouterse om mensen te beledigen. Wanneer de waarheid gezegd wordt, probeert men dan de pers te muilkorven of hier in het parlement met verklaringen te komen”, stelde Gajadien.
USD 2,5 miljard vanaf 2015 geleend
De parlementariër benadrukte dat wat de schuldenpositie van het land aangaat, vanaf 2015 ongeveer USD 2,5 miljard aan leningen is gesloten door de regering. “Dan praat ik nog niet eens over schatkistpapier dat is uitgegeven. Er zijn leningsovereenkomsten aangegaan, maar niet om de productiesector te stimuleren. We gaan dit jaar afsluiten met SRD 2 miljard aan tekorten op de lopende rekening. Dat wil zeggen dat mensen niet zullen worden betaald of men haalt middelen van ergens anders. De minister van Financiën beweert dat er geen achterstand is, terwijl bedrijven op dit ogenblik wegens veilingen dreigen te sluiten”, stelde Gajadien. Volgens hem wordt een uitgavenbeleid gevoerd, waar geen rekening is gehouden met de verslechtering van de economie. Een voorbeeld volgens hem is de verspilling bij de viering van 42 jaar onafhankelijkheid in Brokopondo.
Miljoenen verloren door onderhandse gunningen
Gajadien benadrukte dat er ook miljoenen verloren gan aan zogenaamde onderhandse gunningen die door verschillende ministeries worden verstrekt. Een voorbeeld volgens hem is de recente gunningen door LVV voor het ophalen van trenzen. “Tot nu toe zijn de beloofde overzichten niet opgestuurd. Miljoenen gaan verloren in die zogenaamde offerteaanvragen. Waarom worden aanbestedingsregels veranderd? Werken die voor 100.000 uitgevoerd kunnen worden, worden voor 1,2 miljoen uitgevoerd. Clad-rapporten worden ingediend, maar niets wordt onderzocht. Dat ding van vriendjes en faciliteren van mensen moet ophouden. Anders komen wij niet eruit”, aldus de politicus.
Gelden gereserveerd voor terugbetaling staatsobligatie?
Gajadien voerde het parlement terug naar de staatsobligatie van USD 550 miljoen die de regering een jaar terug is aangegaan. Terwijl de rente van 9,25% maandelijks wordt betaald, is volgens hem niet duidelijk of gelden gereserveerd worden om de gehele lening in 2026 terug te betalen. “Gaan wij pas in 2026 kijken waar wij die USD 550 miljoen zoeken? Waar worden die reserveringen gepleegd?” De politicus benadrukte het frappant te vinden dat dezelfde regering wel eerder een plan had gepresenteerd hoe alles gereserveerd en afgelost zou worden, maar aan de andere kant toch doorgaat met lenen. “Wij moeten dit land behoeden van verdere ondergang”, aldus Gajadien.
FR

error: Kopiëren mag niet!