Kleine boeren Middenstandspolder en Wageningen hebben geen water

Kleine rijstboeren van de Middenstandspolder en Wageningen beschikken niet over water om padie te kunnen inzaaien. ‘Ik ben al moe van al deze problemen. Wanneer er geen wateroverlast is, dan is er geen water om de inzaai te doen. Deze zelfde problemen komen steeds weer terug’, verzuchtte de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, tegenover Dagblad Suriname. Hij heeft interventie van de vicepresident en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gevraagd.
Oemraw legt uit dat het probleem ligt aan het pompgemaal Wageningen, welke over twee pompen beschikt. Eén is dinsdag gestart met draaien en is slechts 13 uren per etmaal aan. Ook is de inham van de rivier waar de pomp het water onttrekt, dichtgeslibd. De tweede pomp is niet operationeel vanwege het ontbreken aan smeermiddelen. Ook de Wakaypomp draait niet optimaal.
Oemraw legt uit dat de kleine rijstboeren van deze pompen afhankelijk zijn om hun inzaai te kunnen verrichten. En vanwege mismanagement is juist aan de grote rijstboeren toestemming verleend om duikers te plaatsen in de primaire aanvoerkanalen. ‘Ik heb niets tegen niemand. Mijn zorgpunt is om de kleine rijstboeren eerst te laten inzaaien, omdat ze weinig inzaaien vergeleken met de grote rijstboeren. Maar de grote rijstboeren onttrekken al het water, waardoor er niets overblijft voor de kleine rijstboeren’, aldus Oemraw.
Hij voegt eraan toe dat het nu de tijd is om volop in te zaaien. Indien er pas in januari en februari wordt ingezaaid, gaat de oogst in de regenperiode plaatsvinden. En hier gaan andersoortige problemen mee gepaard, namelijk slechte kwaliteit van de padie, wateroverlast en transportproblemen.
Oemraw is van oordeel dat de Staat best wel een goede injectie kan geven aan de rijstsector om haar te beschermen en de productie veilig te stellen. ‘Maar dat krijgen we niet. Er wordt juist in het parlement verteld dat er nieuwe pompen zijn geplaatst te Wageningen. Dit is helemaal niet waar. Het gaat om dezelfde oude pompen van 60 tot 65 jaren geleden.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!