Brandbrief naar Menke over oneigenlijk aantrekken HR-manager

Brandbrief naar Menke over oneigenlijk aantrekken HR-managerVijf leden van het hoofdbestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname schreven op 15 november 2017 een brandbrief naar de voorzitter van het bestuur. De brief lekte onlangs uit op social media. Van een bestuurslid kon Dagblad Suriname de bevestiging krijgen dat die inderdaad naar de voorzitter toe is verzonden.
Bij de bestuursvergadering van 14 november is gebleken dat namens het bestuur van de universiteit wederom een besluit is genomen zonder het voltallig bestuur hierin te kennen danwel de noodzakelijke informatie met hen te delen. Dit, terwijl de mededing een noodzakelijke handeling dient te zijn.
Het betreft in deze de voorwaarden, waaronder de aanstelling van een HR-manager, heeft plaatsgevonden. Betrokkene is in dienst genomen door het BvU, althans door delen van het BvU, zonder de vereiste procedures en geldende regelingen in acht te nemen. Aan de desbetreffende functionaris is gelijk bij haar aantreden, per 1 oktober 2017, een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden aangeboden. Dit wijkt volgens een deel van het bestuur af van de gebruikelijke regeling. Hiernaast is met haar ook een salaris overeengekomen, dat buiten de vigerende regelingen valt en verder nog gebaseerd is op toekomstige aanpassingen. De desbetreffende leden vinden het afsluiten van deze contracten op basis van ongerealiseerde resultaten bedrijfseconomisch niet verantwoord en onjuist.
De leden hameren erop dat zij geen goedkeuring geven aan de wijze waarop zaken aan toe zijn toegegaan. In de brief wordt duidelijk gesteld dat het contract zoals afgesloten met betrokkene, zorgt voor een ongezonde situatie op de werkplek, ongeoorloofd een bevoorrechte positie creëert voor de persoon en ongelijkheid en niet handelbare precedenten schept. De bestuursleden typeren het besluit als ongeldig en vragen de voorzitter om het ook als zodanig te verklaren. De HR-manager dient volgens de juiste procedure te worden aangenomen. Er wordt ook op gewezen dat individuele BvU-leden zich dienen te onthouden van het aangaan van toezeggingen, het ontbinden en afsluiten van contracten, zonder uitdrukkelijk mandaat van het voltallig bestuur.
Na contact te hebben opgenomen met bestuursvoorzitter Jack Menke, bleek dat die in het buitenland vertoeft. Van hem kon er dus nog geen reactie worden verkregen. Inmiddels verneemt de krant dat ook de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van deze situatie op de hoogte zou zijn gesteld. Van hem kon vooralsnog, vanwege zijn druk werkschema, nog geen reactie worden verkregen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!