Rekenkamer wil meer doen

Frontfoto 2De Rekenkamer van Suriname (Kamer) is de bij wet ingestelde organisatie, die een cijfermatige weergave pleegt van het overheidshandelen. De Kamer is geselecteerd voor een programma “Towards a Greater SAI Independence”. Van 20 november tot en met 23 november 2017 zal de Kamer verschillende sessies organiseren, waaronder een dialoog om de staat van zijn onafhankelijkheid met het parlement en relevante hoge overheidsfunctionarissen te bespreken.
Paul Brandon, collegelid van de Kamer, stelt dat de Kamer samen met de gemeenschap wil leven. De organisatie is intern zaken aan het reorganiseren, en dit zowel op wetgevingsgebied, als op het gebied van haar operaties. Ook wenst de Kamer beter te communiceren met de samenleving.
Voor de toekomstvisie van de Kamer is de wettelijke grondslag voor haar functioneren richtinggevend. Deze grondslag bepaalt haar identiteit als onafhankelijk onderzoeksinstituut en haar missie om bij te dragen aan de integriteit, kwaliteit en legitimiteit van het overheidsbestuur. De wettelijke grondslag van de Kamer is vastgelegd in artikel 149 tot en met 152 en 156 van de Grondwet, de Wet Rekenkamer Suriname, de Comptabiliteitswet en het Comptabiliteitsbesluit. Echter, schort er veel aan deze onafhankelijkheid, als er moet worden geconstateerd dat de begroting van de Kamer wordt geïntegreerd in de begroting van het directoraat Algemene Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is voor de kamer een veel te lange weg, om over financiële middelen te kunnen beschikking, ter uitvoering van haar wettelijk vastgestelde taken. Er is al een conceptwet ingediend om de onafhankelijkheid van de Kamer te kunnen realiseren. “We hebben een conceptwet ingediend, waarin verweven is dat wij onze begroting langs een korte weg afgehandeld willen zien”, stelt Brandon.
Hierop werd door Dagblad Suriname ook gevraagd hoe het uiteindelijk zit met de objectiviteit van de Kamer bij haar voorgaande verslagen, indien zij die in een financieel afhankelijke positie moest uitbrengen. “Wij zijn geen Staat in een Staat. Wij zijn ook deel van die overheid. Objectiviteit is een lang woord. Wat wij objectief vinden hoeven anderen niet objectief te vinden. Feit is wel dat wij op basis van onze taken, en technische zaken die wij moeten screenen, analyses, advies en verslag zullen doen”, verteld Brandon.
Vooral op het gebied van adviseren denkt de Kamer meer te willen doen dan jaarlijks maar één verslag uitbrengen. Brandon denkt aan adviseren over bijvoorbeeld in hoeverre vuilophaal gratis zou moeten zijn. hij noemt dit als voorbeeld om aan te tonen dat er ook op zulke niveaus adviezen vanuit de rekenkamer kunnen komen, waar beleidsmakers ook iets aan hebben.
Daarnaast wenst de Kamer ook meer begrip te creëren bij anderen voor het verschaffen van informatie. Indien de kamer opzoek is naar informatie, zouden andere organisaties of personen geen reden moeten hebben, om terughoudend te zijn. Dat is in ieder geval, een uitdaging die de Kamer aan wilt gaan. In dit kader dienen ook de Comptabiliteitswet en de Aanbestedingswet te worden aangepast.
Brandon benadrukt dat de Kamer voor het behalen van deze doelen, ook afhankelijk is van de Wetgever. Daarin wordt verwezen op geduld. Voor dit jaar verwacht de Kamer geen wetswijzigingen. Op zijn vroegst denkt de organisatie aan januari. “Dit is niet voor ons. Het gaat om de samenleving die ingelicht wilt zijn over wat er met haar geld wordt gedaan”, stelt Brandon.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!