Milieu-inspecteurs handhaven actiemodel

Na overleg tussen de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, en een vertegenwoordiging van de bond van milieu-inspecteurs, onder leiding van David Bakker, heeft de bond in een algemene ledenvergadering (alv) zijn leden geïnformeerd over oplossingsmodellen. Met minister Pengel is afgesproken dat het actiemodel van 7-11 gehandhaafd zal blijven, maar dat er dispensatie verleend zal worden aan kritische afdelingen, zoals scholen, crèches en bejaardentehuizen, de Milieu Technische Dienst, afdeling Districten en Porth Health.
Voor de overige afdelingen blijft het eerder door de bond aangekondigd actiemodel gehandhaafd. Daarnaast is er ook afgesproken dat de minister het principe ‘no work, no pay’ nog niet zal toepassen. Deze afspraken zijn gemaakt onder de voorwaarde dat de financiële middelen noodzakelijk voor het verantwoord uitvoeren van de diensten zo snel als mogelijk beschikbaar zullen zijn, zoals de minister heeft toegezegd. Verder blijven de partijen met elkaar in overleg om elkaar op de hoogte te houden van gemaakte afspraken.

error: Kopiëren mag niet!