Leerkracht ziet af van verdere strafvervolging brutale leerling

De politie van Uitvlugt heeft woensdag gemeend om een zaak, waarbij een schermutseling c.q. een mishandeling is geweest tussen een leerkracht en een leerling, ambtshalve te vervolgen. Op maandag 20 november heeft zich een schermutseling voorgedaan tussen een leerling en een leerkracht in een leslokaal van de ETS. De politie heeft de leerkracht in kwestie opgeroepen voor onderzoek. Hij wenst echter geen strafrechtelijke vervolging tegen de leerling. Hij deed een beroep op de politie om de beelden die tijdens deze schermutseling zijn opgenomen en op social media zijn verspreid, te doen verwijderen. Dagblad Suriname heeft van een familielid van de leerling in kwestie vernomen dat de directie van de school de leerling heeft afgeschreven. Inspectie VOJ om een reactiegevraagd, deelde mede dat er vanwege een afgesproken persstilte vooralsnog geen verdere mededelingen hieromtrent gedaan zullen worden. Het Openbaar Ministerie is hierover in kennis gesteld. De digitale recherche zal zich verder daarmee bemoeien.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!