Meer dan 400 personen genaturaliseerd

Met de goedkeuring van enkele technische wetten heeft De Nationale Assemblee dinsdag meer dan 400 vreemdelingen de Surinaamse nationaliteit verleend. Het gaat om de ontwerpwetten houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Lacoste, Marie Tergine en 99 anderen, Jagjit, Kowkaran en 71 anderen, Kharoo, Haimwattie en 76 anderen, Apple, Latoya Tonya en 97 anderen en aan Mohan, Jaswantee en 96 anderen. Alle vijf ontwerpwetten zijn met algemene 34 stemmen aangenomen. Het gaat bij naturalisatie over het algemeen om een technische behandeling van de wet, terwijl minderjarige kinderen ook automatisch de nieuwe nationaliteit krijgen van hun ouders. De commissie die de openbare behandeling heeft voorbereid, stond onder leiding van Grace Watamaleo (NDP). In de commissie hadden verder zitting de leden Krishna Mathoera (VHP), Ruchsana Ilahibaks (NDP), Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur), Roché Hopkinson (NDP), Djoties Jaggernath (VHP) en Aida Nading (NDP). Arbeid-minister Soewarto Moestadja, die als regeringcoördinator optrad, hoopt dat de nieuwe Surinamers zich zaken zoals de taal en het volkslied eigen maken.
FR

error: Kopiëren mag niet!