Vandaag vervolgmeeting over schending van vakbondsrechten

De kwestie over de schending van vakbondsrechten, welke de indruk wekte dat het in een doofpot was gestopt, zal vandaag in de middaguren voortgezet worden. De vicepresident (vp), Ashwin Adhin, heeft onder andere de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) voor dinsdag uitgenodigd voor een vervolggesprek ten aanzien van de vele issues binnen het onderwijs die de vakbonden als schending van hun rechten ervaren. Dit verneemt Dagblad Suriname van betrouwbare bronnen. Alhoewel de voornoemde vakbonden reeds op 24 oktober jongstleden schriftelijk hun bevindingen kenbaar hebben gemaakt over dergelijke schendingen, zullen de autoriteiten dit pas vandaag, na bijkans een maand, bespreken. Deze schriftelijke onderbouwing was een vereiste voor de autoriteiten om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van schending van vakbondsrechten. Het antwoord van de regering zal de verder te nemen stappen van de vakorganisaties bepalen. De laatste keer dat betrokkenen bijeen waren gekomen, was op 13 oktober 2017.
KSR

error: Kopiëren mag niet!