NJP-kaart onderwijsissues onder jeugdigen aan

Tijdens de openbare vergadering van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) op 18 november hebben enkele jeugdvertegenwoordigers de onderwijsknelpunten, waarmee jongeren te kampen hebben, aan de kaak gesteld. De knelpunten zullen gaandeweg in een jaarplan van het NJP opgenomen worden en door de onlangs geïnstalleerde commissie Planning en Monitoring verder uitgestippeld worden.
Onderwijs praktiseren
Het lid Majenka Domini acht het van belang dat het onderwijs op elk niveau gepraktiseerd wordt, opdat het leren onder de jongeren gestimuleerd kan worden. “De jongeren worden gedwongen om de school of de opleidingsperiode als tijdverlies te zien. Het is noodzakelijk om naar korte- en lange-termijn-oplossingen te zoeken. Een optie zou kunnen zijn het introduceren van meer praktisch gericht onderwijs op alle niveaus”, beklemtoonde zij. Ook het fenomeen van werkloosheid ondanks het bezitten van een diploma, vindt zij zorgwekkend. “Jaarlijks verlaten Surinaamse jongeren de school met een diploma op zak, maar kunnen geen werk vinden dat gekoppeld is aan hun studie. Degenen die veelal een baan vinden, moeten ver beneden hun niveau optreden en worden in veel gevallen het slachtoffer van machtsmisbruik en willekeur van werkgevers”, merkt Domini op. Het lid Samir Gobind kon zich terugvinden in deze opvatting. Hij gaf een onderscheid in het mannelijk en vrouwelijk denken en hoe deze invloed hebben op het leergedrag van de jeugd. “Je hebt mannelijke en vrouwelijke hersenen. Is er een evenwicht tussen het aantal jongens en meisjes op de scholen? Op de universiteit zie je meer dames dan op de technische scholen. De technische scholen zijn meer met praktijk bezig dan met theorie”, gaf Gobind te kennen. Het onderwijs zou hierin moeten inspelen door een balans te creëren tussen theorie en praktijk.
Tekort aan mannenorganisaties?
Het lid Dinesh Parag, tevens ondervoorzitter van het NJP, vindt het bizar dat de verhouding tussen het aantal ontwikkelde dames en heren in 2017 zo scheef is. “Heel vroeger, toen wij alleen heren hadden op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waren er ook geen vrouwenorganisaties die de dames stimuleerden. Nu zien we dat we meer vrouwen op de universiteit hebben. Ik vraag me af, moeten er geen mannenorganisaties zijn om de heren te motiveren?” Volgens Parag zouden “mannenorganisaties” kunnen bijdragen aan het vergroten van het studievermogen van de mannelijke leerlingen/studenten.
“Lbo-Leerlingen zijn belangrijker dan andere leerlingen”
Het lid Hakiem Lalmahomed heeft zijn bezorgdheid geuit over de bejegening die de leerlingen van het lager beroepsonderwijs (lbo) krijgen ten opzichte van de leerlingen van de muloscholen. “Er wordt heel weinig aandacht besteed aan de lbo-scholen. Er wordt vaak gezegd dat leerlingen die geslaagd zijn van de lagere scholen naar de muloscholen moeten gaan, want dat is beter. Maar de leerlingen van de lbo-scholen zijn belangrijker dan andere scholen, omdat zij vakgericht zijn”, benadrukte Lalmahomed. Deze zienswijze is nogal subjectief te typeren; het Surinaams onderwijs wordt gekenmerkt door selectief onderwijs, waarbij leerlingen continue moeten voldoen aan bepaalde eisen om hoger op de ladder te kunnen komen. En de ietwat minder presterende leerlingen als “belangrijker” beschouwen is absoluut geen oplossingsgerichte benadering om de stiefmoederlijke bejegening naar de lbo-leerlingen weg te werken. Volgens deze jeugdvertegenwoordiger zou een statement vanuit het NJP een verschil kunnen uitmaken.
“Onderwijs in binnenland is in gevaar”
Het lid Vince Dalen van het district Brokopondo bracht onder de aandacht dat het onderwijs in het binnenland, onder andere in de dorpen Bakoe en Nieuw Lombe, in gevaar is. “De kinderen doen elke ochtend en na school oversteek zonder een zwemvest. Dit is gevaarlijk.” Het lid Olfuengo Pinas had een soortgelijk issue in zijn district Marowijne. “Elke ochtend moeten we reizen vanuit Marowijne naar Commewijne om naar de dependance Imeao in Commewijne te kunnen”, deelde Pinas mee. Naar zeggen van Pinas is dit probleem niet onbekend bij onderwijsminister Robert Peneux, daar de minister in het afgelopen schooljaar een bezoek heeft gebracht aan dit probleemgebied. “Tot nu toe horen we niets van meneer Peneux. Het is echt gevaarlijk om elke ochtend richting Commewijne te gaan”, aldus Pinas.

error: Kopiëren mag niet!