Kennisbeurs: Studierichting Biologie trekt veel aandacht

Jongeren met alle aandacht gericht op presentaties in de Biologiezaal
Jongeren met alle aandacht gericht op presentaties in de Biologiezaal

Amazon sailfin catfish pterygoplichthys disjunctivus
Amazon sailfin catfish pterygoplichthys disjunctivus
De Kennisbeurs van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is afgelopen zondag afgesloten. Volgens Emanuel Scheek, vertegenwoordiger van de Adekus-studenten in het hoofdbestuur, was de beurs zeer succesvol, zelfs boven verwachtingen. De Kennisbeurs heeft heel wat jongeren naar zich getrokken. Een van de uitstekende hoekjes van de beurs was bijvoorbeeld die van de studierichting Biologie. Er werd een aantrekkelijk lokaal ingericht, om bezoekers een beeld te geven van de studierichting. De belangstelling hiervoor was er in elk geval enorm groot. Dagblad Suriname zag vooral studenten van mulo en vwo die wachten tot de studierichting Biologie van start gaat. Die is door te kort aan faciliteiten nog niet opgestart. Men was in het bijzonder geïnteresseerd in vis die een probleem vormt.
“Amazon sailfin catfish pterygoplichthys disjunctivus”, meer bekend als de liba kwiekwie in Suriname, trok bijkans alle aandacht. Het is in verschillende tropische landen, o.a. in USA (Florida, Texas), Hawaii, Mexico, Costa Rica, Puerto Rico, Jamaica, Singapore, Indonesia, Japan, Taiwan, Thailand, Philippines, Malaysia en Vietnam geïntroduceerd. In 2011 is deze vis in Suriname geïdentificeerd door hoogleraar Jan Mol. Hij merkte op dat deze vis niet eerder voorkwam in Suriname. Ook verschilt deze invasieve vis van andere gerelateerde vissoorten van Suriname (warawara) onder meer door het aantal vinstralen in de rugvin. Uit verkregen informatie in speciale flyers van de studierichting blijkt dat vanaf 2012 deze vissoort in grote aantallen in Suriname gevangen en ter verkoop wordt aangeboden. In 2014 is er een melding gedaan dat erosie en verzakkingen van bermen langs de wegen van Paramaribo door deze vissen veroorzaakt worden. Verder vormt de pterygoplichthys een concurrent voor de vissoorten die in Suriname voorkomen. De vissen geven voorkeur aan hoge oevers en aan bochten om hun nesten te graven.
Bij voortdurend gegraaf van de vissen neemt de porositeit van de oevers toe. Door zware golven die door boten veroorzaakt worden of zware druk van trucks op wegen, vindt er na verloop van tijd erosie van bermen/ oevers plaats. Deze vis heeft een grote tolerantie voor verschillende omgevingscondities en een groot verspreidingsvermogen.
De geïntroduceerde ‘Amazon sailfin catfish’ pterygoplichthys vormt volgens wetenschappers op de Adekus een bedreiging voor de Surinaamse vissoorten en zorgt voor grote problemen voor de infrastructuur van Suriname. Vele bezoekers van de Biologie-stand herkenden de vis en gaven aan dat zij zelf last van hebben. Er werd hen ook verteld dat er vooralsnog geen oplossing is gevonden voor dit probleem. Scheek voegt hieraan toe dat het meer dan ooit gebleken is dat er een grote behoefte is aan informatie bij de samenleving. Er wordt gedacht aan het herhalen van deze beurs. De Adekus werkt inmiddels ook aan haar capaciteit om beter en efficiënter te communiceren met de samenleving.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!