Peneux over afdeling Vervoer: “The ship is ongoing”

Peneux over afdeling Vervoer GÇ£The ship is ongoiingGÇ+Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de politie vrijdag beslag laten leggen op computers van de afdeling Vervoer. Hierbij is ook de onderdirecteur Technische Dienst, Julius Pahalwankhan, ontlast van zijn taken en met verplicht verlof gestuurd. Minister Robert Peneux gevraagd naar een reactie, wenste niet diepgaand in te gaan op deze zaak.
“Meneer Pahalwankhan is ontlast van zijn taken. Er is een onderzoek gaande, ingesteld door de vicepresident. Wij wachten op onderzoek af. Als de resultaten binnen zijn, zullen wij verder kijken wat er zal gebeuren met de positie van de heer Pahalwankhan”, zei de bewindsman. Peneux benadrukt dat Pahalwankhan is ontlast uit zijn functie en niet ontheven. Ontlasten van taken betekent dat Pahalwankhan met verplicht verlof is gestuurd, zodat het onderzoek een vlotte voortgang kan hebben.
Over de oorzaak van dit besluit wenste Peneux niet te praten. “Ik ga niet in de diepgang. Ik ga ook geen enkel tipje van de sluier lichten. Wanneer dat rapport boven water is, zal de samenleving horen wat het rapport zegt. Op dit moment kunnen wij een heleboel zaken insinueren, maar ik werk met feiten”, meent Peneux. De afdeling draait volgens Peneux momenteel normaal. “ The ship is ongoing”, zegt Peneux aan journalisten. Er is inmiddels al een waarnemend onderdirecteur aangewezen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!