Gajadien: “Hoefdraad bezig ambtenaren op te lichten”

“Gillmore Hoefdraad is bezig de ambtenaren op te lichten”, zegt assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) aan Dagblad Suriname. Duizenden ambtenaren zijn onaangenaam verrast door de ontdekking dat het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma) al twee maanden inhoudingen pleegt voor aflossingen, maar het geld niet stort op de banken. Hierdoor zijn hypotheken, persoonlijke leningen en andere aflossingen niet betaald. Aan al deze duizenden ambtenaren, die buiten hun schuld om achter zijn met aflossingen, kan boeterente worden opgelegd. Gajadien, lid van de vaste parlementaire commissie Financiën, voert aan dat het een kwalijke zaak is dat terwijl dezelfde overheid als werkgever haar werknemers zou moeten beschermen, zij juist tracht de mensen in de maling te nemen. “Ik vind het jammer dat de minister dat typeert als bureaucratie, terwijl wij stelselmatig zien: ‘als het gaat om betalingen verrichten, de overheid steeds een zondebok zoekt’. Eerst was het de fraude bij AKB, daarna de bus- en boothouders en manipulatie.” Gajadien zegt dat bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2018 gezien is dat ministeries op dit ogenblik in sommige gevallen niet eens 10% van de vorige begroting hebben kunnen realiseren, vanwege wanbetaling vanuit de overheid. Dit alles duidt volgens hem aan dat de overheid heel krap zit met financiële middelen.
‘Sluizen naar SPSB werkt was een zwak argument’
Gajadien voert aan dat het dezelfde Hoefdraad is die alle betalingen geruime tijd probeert ‘te sluizen’ richting de Surinaamse Postpaarbank (SPSB). Dat minister Hoefdraad vindt dat staatsbanken gebruikt moeten worden om gelden op tijd gestort te krijgen, vindt Gajadien een heel zwak argument. De bewindsman vindt dat overheidsgelden vaak gestort worden, de betaling via particuliere banken te laat plaatsvindt door bureaucratische regels. Daarom is aan parastatale bedrijven en instellingen die subsidie krijgen, gevraagd om een rekening bij de SPSB-bank te openen. “Dat is het meest zwakke argument dat een minister van Financiën kan hanteren. Nu blijkt dat je wel richting de SPSB kan gaan, maar toch andere zaken als inhoudingen en storting van bedragen via Cebuma niet goed verlopen”, aldus Gajadien. Hij vraagt de ambtenaren ervoor te waken dat binnenkort ook zij verplicht zullen worden rekeningouder bij deze staatsbank te worden.
Oplichting burgers geen onbekend fenomeen
De VHP’er benadrukt dat het niet de eerste keer is dat staatsburgers worden opgelicht. Hij verwijst naar de recente kwestie ten westen van de Martin Luther Kingweg en ten oosten van de Pararivier, zijnde het gedeelte van de plantage Smalkalden, waar de overheid honderden percelen enkele jaren heeft uitgegeven, terwijl deze al voor 26 miljoen Euro bij een lokale bank waren bezwaard.
FR

error: Kopiëren mag niet!