Samsoedien: “Door houtkap is er geen kaalkap”

Roline Samsoedien
Roline Samsoedien
Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) spreekt met klem tegen dat de overheid geen enkele inspanningen pleegt om export van rondhout af te bouwen en de kaalkap van bos tegen te gaan. “Door de houtkap is er geen kaalkap”, zegt Samsoedien aan Dagblad Suriname. Volgens de bewindsvrouw verdwijnt er juist veel bos om plaats te maken voor mijnbouw. Dit moet op een of ander manier worden teruggebracht. “Bij het mijnen heeft men de grond nodig, waardoor alles wordt weggehaald. Wij moeten uiteraard alternatieven gaan zoeken voor de mensen die in de mijnbouwsector zitten, omdat wij ze niet brodeloos kunnen maken.” Samen met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) wordt daarom geprobeerd om de landbouwsector te stimuleren. Momenteel zijn medewerkers van RGB bezig een pilot uit te schrijven hoe het Brownsberg natuurreservaat kan worden gerehabiliteerd.
Door de mijnbouwactiviteiten voornamelijk door illegale gouddelvers in het voornoemd gebied, heeft ook het natuurreservaat de afgelopen jaren te kampen gehad met kaalkap van bos. De bedoeling is samen met LVV te kijken wat precies de boeren, die elk bijvoorbeeld een hectare grond voor landbouwactiviteiten mogen gebruiken, kunnen planten. Samsoedien denkt in de richting van producten als podosiri en kokos. De bedoeling is dat de overheid dan de afnemer wordt van deze producten. “Dit project is nog in de pre-fase, maar het heeft onze aandacht. Het is niet zo dat wij het beleid niet hierop hebben losgelaten. Wij zijn constant bezig”, aldus de minister.
Belasting voor export rondhout verhoogd
De minister voert aan dat het rondhout inderdaad wordt geoogst, maar op alle momenten door de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht Suriname (SBB) wordt gecontroleerd. “Bij SBB is er een beleidsvisie dat er duurzaam aan houtwinning moet worden gedaan. Wanneer iemand een concessie heeft gehad, moet die zijn concessie in kapvakken gaan verdelen. Daarvoor zijn er kapregisters. De concessiehouder mag de bomen, die gekapt moeten worden, hierna markeren, waarna een controle door SBB plaatsvindt. Pas na goedkeuring van SBB, mag men overgaan tot het kappen van de gemarkeerde bomen.” De bewindsvrouw benadrukt dat wanneer een kapvak eenmaal is geoogst, hier vijf jaar lang geen houtkapactiviteiten mogen worden ontplooid. De bewindsvrouw spreekt ook tegen dat al het rondhout zonder enige controle wordt weggedragen naar China en India. “De mensen hebben een markt ervoor en zij kopen dat hout op. Om dit te ontmoedigen hebben wij nu juist de houtuitvoerbelasting voor de export van rondhout recent verhoogd”, aldus de minister. Het nieuwe tarief moet binnen enkele dagen in werking treden.
Faciliteren van kleine houtverwerkers
Samsoedien benadrukt dat de overheid ook inspanningen pleegt om de kleine houtverwerkers te faciliteren. Daarvoor zullen deskundigen uit het buitenland worden gehaald om hun kennis over te dragen aan de kleine houtverwerkers die het rondhout dan hier in Suriname kunnen verzagen, waardoor verschillende houtproducten, waaronder meubels, kunnen worden geleverd ten behoeve van de lokale markt. “Dit project is nog niet officieel, maar er zijn ondertussen een heleboel gesprekken daarover gevoerd. Samen met investeerders zijn wij bezig te kijken hoe dat versneld kan worden”, aldus de minister.
Mogelijke schaarste aan houtsoorten niet gerapporteerd bij RGB
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement zei VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien dat er momenteel een schaarste is van enkele houtsoorten op de lokale markt, waardoor houtzagerijen op het punt staan om hun bedrijven te sluiten. Samsoedien zegt dat berichten over de schaarste van houtsoorten niet aan haar zijn gerapporteerd. “Wij staan continu in contact met SBB. De stichting trekt ook gelijk aan de bel, wanneer te veel hout op een bepaalde locatie wordt geoogst.” De status van de houtkap in Suriname kan volgens de minister ook nagetrokken worden op de website van SBB en RGB genaamd Gonini Geoportal (http://www.gonini.org). Meer dan 90% van het landoppervlak van ons land, in totaal 14,8 miljoen hectare, is bedekt met bos. “Onze policy is dat wij die 90% willen behouden”, aldus de minister.
FR

error: Kopiëren mag niet!