Samir Gobind: “Vertrappen van wet- en regelgeving is ingeburgerd binnen Surinaamse samenleving”

De jeugdvertegenwoordiger Samir Gobind is er heilig van overtuigd dat het vertrappen van de wet- en regelgeving ingeburgerd is binnen de Surinaamse samenleving. Dit zegt hij naar aanleiding van een redactioneel stuk van Dagblad Suriname met als kopstuk ‘Sensatie ondergeschikt aan echte doelen NJP’, welke betrekking had op de openbare vergadering van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) op 4 november jongstleden. Tijdens deze vergadering besloot het lid Kelvin Koniki, die tevens voorzitter is van het NJP, eigendunkelijk om zijn abrupte motie, inzake verruiming van de leeftijdsmarge binnen de leerplicht, te behandelen tijdens één van de reguliere agendapunten, wat totaal geen betrekking had op leerplicht. Gobind had hiertegen zijn bezwaar geuit, aangezien dit in strijd is met de ordereglement van het NJP.
Nut van wet- en regelgeving
In het redactioneel stuk werd de handelwijze van deze jeugdparlementariër onder andere als sensatie, herrie en een gebrek aan afwegingsvermogen aangeduid, waarbij werd gesuggereerd dat jeugdparlementariërs niet aangemerkt kunnen worden als professionele leden zoals bij De Nationale Assemblee (DNA). “Je niet houden aan wet- en regelgeving is de oorzaak van chaos/sensatie/herrie en niet wanneer je die wet- en regelgeving naleeft! Om te voorkomen dat mensen hun eigen richting opgaan, voor welke reden dan ook, zijn er regels. Als het opvolgen van regels beschreven wordt als ‘moesje van Suriname die niet naar Parijs is gebracht, maar juist verder dan Parijs, waarom heeft men dan regels ontworpen? Waarom krijgen leden van het NJP dan een ordereglement? Het is niet vreemd dat Surinamers niet van regels houden; het vertrappen hiervan gebeurt sinds jaar en dag. Daarom is Suriname geen Dubai geworden maar een Pinabai”, zegt Gobind in gesprek met Dagblad Suriname. In DNA is het overigens de taak van de voorzitter om de leden tot orde te roepen als zij afdwalen van de agendapunten, ongeacht wat ter sprake wordt gebracht. “Maar wat doe je als de leiding van het NJP niet ingrijpt?” Gobind gaf te kennen dat hij te allen tijde open staat voor opbouwende kritiek. “Maar niet als het gaat om onnozele kritiek, waarbij men adviseert om de wet- en regelgeving verder te vertrappen.”
NJP valt onder president
Voor de zienswijze dat jeugdvertegenwoordigers geen professionele status hebben, verwijst Gobind naar artikel 2 lid 2 van het NJP Staatsbesluit. “Volgens dit artikel valt het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), waarvan het NJP een werkarm is, rechtstreeks onder de president. Als leden van het NJP geen professionele vertegenwoordigers zijn, dan waarom valt dit instituut onder de president? Waarom wordt er dan zoveel geld uitgegeven aan deze instituten? En waarom gaan leden dan op dienstreis om Suriname te vertegenwoordigen op internationale podia?” Gobind vraagt zich af hoe Suriname ooit naar grotere hoogten gebracht zal kunnen worden, gezien de mentaliteit van de burgers.
Motie leerplicht ingediend bij DNA
Uiteindelijk koos de meerderheid van het NJP tijdens die openbare vergadering ervoor om de motie tijdens ‘wat ter tafel komt’ (zoals opgenomen in het ordereglement) te behandelen. Gobind beklemtoont dat dit geenszins inhoudt dat die motie niet behandeld moest worden. “Indien ik ongelijk zou hebben, waarom hebben de overige leden van het NJP, inclusief het lid Koniki, ingestemd met mijn voorstel om de reguliere agendapunten eerst te behandelen?” Gobind verwijst naar een eerdere openbare vergadering van 10 juni 2017, waarbij enkele leden de vergadering hadden verlaten. “Dit is pas sensatie en herrie schoppen en niet wanneer je op de juiste manier leden tot orde wilt roepen.” Woensdag is deze motie, na behandeling op dezelfde openbare vergadering van 4 november 2017, ingediend bij de DNA na algehele stemmen van de leden van het NJP. Dit betekent dat de leerplicht, na goedkeuring in de DNA, aan nieuwe regels onderworpen zal worden, waarbij de leeftijdseis van 7 tot 12 jaar niet meer gehanteerd zal worden voor de leerplichtige kinderen, maar 4 tot 16 jaar.
KSR

error: Kopiëren mag niet!