Onderwijskundige: “Waarom is kwaliteit in (hoger) onderwijs noodzakelijk?”

1 Waarom is kwaliteit in (hoger) onderwijs noodzakelijkDe kwaliteitszorg is voortdurend een heet hangijzer binnen het Surinaams onderwijssysteem. Echter, wat kenmerkt kwaliteit precies? “Kwaliteit is een heel moeilijk concept; iedereen geeft een eigen mening aan kwaliteit. Voor een student is kwaliteit anders dan voor een docent. Een student verwacht meestal dat een docent voldoet aan bepaalde regels en richtlijnen, maar anderzijds verwacht een docent ook dat een student voldoet aan regels van de opleiding”, vertelde de onderwijskundige Sherin Isabella tijdens het openingscollege van de masteropleiding Onderwijskunde op 6 november 2017 in het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR). Aangezien een ieder vanuit hun subjectieve ervaring kwaliteit beschrijft en beoordeelt, is het een hele moeilijke opgave om dit te definiëren.
Essentie van kwaliteit
Als kwaliteit een moeilijk concept is, waarom is het desalniettemin belangrijk? Naar zeggen van Isabella vormt kwaliteit een kritische succesfactor. “Een winkel die volgens de klanten geen kwaliteit levert, gaat heel snel failliet. Een opleiding die niet voldoet aan kwaliteitsnormen, heeft ook geen lang leven.” Daarom is kwaliteit essentieel om te kunnen overleven, alsook om succesvol te zijn. Überhaupt kan gesteld worden dat kwaliteit neerkomt op het tevredenstellen van de klant. “Maar wie is nu de klant?” De onderwijskundige benadrukt dat de klant eveneens heel verschillend kan zijn, waardoor een exact antwoord niet eenvoudig is om te formuleren.
Kwaliteit tot uiting brengen
Om ervoor te zorgen dat men kwaliteit gericht te werk gaat, dienen er enkele zaken in acht genomen te worden. “Doen we de goede dingen? Doen we de goede dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die kennis?” Dit zijn enkele zaken om een persoon op weg te helpen naar kwaliteit. Daarbij komt er wederom een obstakel bij kijken; “kwaliteit is niet altijd hetzelfde en nimmer statisch”. Wat voorheen doorslaggevend was, hoeft momenteel niet meer een kritische succesfactor te zijn. “Als u uw vak bijvoorbeeld niet bijhoudt, loopt u achter.” De PDCA-cyclus (Plan, Do, Check intern & extern, Act) is dus een hulpmiddel om kwaliteit na te streven. Daarbij vormen de middelen, systemen, procedures, processen, kwaliteitsstructuur en visie op de kwaliteit elementen van de kwaliteitszorg. Binnen het onderwijsgebeuren zorgt de nationale inspectie alsook accreditatie voor de externe kwaliteitsborging. “Ook de input van studenten is belangrijk bij de kwaliteit van het onderwijs. En dit kan gerealiseerd worden door te letten op de instroom van studenten; voldoen zij wel aan de eisen?” Een student die toegelaten wordt tot een masteropleiding bijvoorbeeld, moet de vaardigheden en kennis reeds bezitten.
KSR

error: Kopiëren mag niet!