Oosterling en Stutgard treden in discussie over waterkwaliteit

Oosterling en Stutgard treden in  discussie over waterkwaliteit 1
Oosterling en Stutgard treden in  discussie over waterkwaliteit 2Voedseltechnoloog Ricky Stutgard is voor dinsdag 14 november 2017 door de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) uitgenodigd, voor een onderhoud. Stutgard zal samen met zijn gewezen student, Sunaina Sital, de SWM bezoeken en neemt hij hierbij ook de onderzoeksresultaten van Sital haar afstudeerthesis mee. SWM-directeur Marlon Oosterling gevraagd naar verwachtingen voor deze bijeenkomst reageerde als volgt. “Ik zit als directeur van de SWM. Ik moet erop toezien dat alles goed is met het water. Als iemand een bijdrage kan leveren voor goed drinkwater, laat die ons dat komen vertellen. Ik zal nooit toestaan dat er water uit de kraan komt dat slecht is”, stelt Oosterling.
Stutgard klinkt zeer enthousiast over deze bijeenkomst. “Wij praten over gezondheid. Mijn eerste artikel over het water van Suriname dateert uit 1997. Ik ben dus al precies 20 jaren bezig met de kwaliteit van drinkwater. Het is geen momentopname”, stelt hij. Stutgard heeft voor het eerst in de 20 jaren een uitnodiging ontvangen van de SWM om te praten over cijfers. Hij benadrukt dat niet op de man maar op de bal zal worden gespeeld. Het bijzondere aan het onderzoek van Sital was de blik op niet alleen de microbiologische, maar ook de chemische kwaliteit van drinkwater (in voornamelijk durotanks in Paramaribo, Para, Wanica, Commewijne en Nickerie). Hier is er volgens haar bevindingen toch wat werk aan de winkel.
Oosterling stelt dat de SWM van alles in het veld op de hoogte is. “Wij weten ook dat mensen grapjes maken om SWM in een kwaad dag licht te zetten. De mensen hebben gezegd dat er bacteriën zijn in het water”, zegt hij. Hierop vraagt Oosterling: “Wie is ziek geworden? Waar lagen de personen? In welk ziekenhuis lagen de personen?” Wij willen het beste hebben. Wanneer op een gegeven moment wordt gezegd dat er kikkers in durotanks zijn, sta ik er niet garant voor. Ik zeg wel dat wij misschien een beter scholingsprogramma kunnen draaien met meneer Stutgard”, zegt de directeur. Oosterling vindt het ook jammer dat er gesteld wordt dat in monster van water lood is gevonden. Dit, terwijl de SWM naar zijn kennis helemaal geen gebruik maakt van lood.
Stutgard staat er wel op dat het wetenschappelijk onderzoek niet zomaar tot een conclusie komt. Ook gaat het eindproduct op de universiteit door heel wat screeningsprocessen heen. “Het is bijvoorbeeld publieksgeheim dat wij geen kwikanalyse doen op ons water. Dit, terwijl alle mijnbouwactiviteiten die plaatsvinden, kwik in het water loslaten. Wij doen geen kwikonderzoek. Ik ben ervan overtuigd dat wij zullen schrikken als wij dat onderzoek doen. Er gaan mensen dood. Die mensen worden echter niet geregistreerd, omdat wij de link niet zien. Loodvergiftiging bijvoorbeeld kan dood van baby’s veroorzaken. Een nicht van mij heeft enkele maanden terug een voldragen kind doodgeboren gekregen. Wie zegt mij niet dat de moeder zware metalen dronk, terwijl zij het niet wist. Wij hebben die link dus niet gemaakt. Wanneer iemand dit begint te doen, zullen wij ook schrikken”, aldus de wetenschapper
Er moet volgens Oosterling geen eenzijdige informatie worden gepresenteerd, waarbij de SWM door het slijk wordt gehaald. “Als wij in de fout gaan, dan moeten wij het corrigeren. Zo openlijk wil ik wel zijn. Ik vraag echter weer: Wie is ziek geweest?” Volgens de SWM-directeur dient er geen onrust te worden gezaaid. De samenleving ongerust maken helpt naar zijn oordeel niet.
“Ik maak geen grappen. Ik drink het water ook. Ik koop geen water uit Trinidad. Ik heb ook kinderen. Ik zal nooit toestaan dat mensen ziek worden van ons water. Er is nog heel veel te doen. Mi no wang djap mang mek SWM play gevaarlijk. Ala mang e mek fout, maar laten wij aan tafel gaan om te kijken hoe ik het beter kan doen. Het kan ook zijn dat een grappenmaker een waterbron heeft besmet en dat nou in mijn schoenen schuift”, meent de SWM-voorman.
De SWM heeft indertijd een tariefsaanpassing doorgevoerd voor grootverbruikers. Oosterling brengt in herinnering dat er toentertijd flink kabaal is gemaakt rond de tariefsaanpassing. “Wanneer vandaag bepaalde bedrijven hun prijzen van producten aanpassen (ook zomaar), mogen wij in de kou blijven. Toen wij wilden verhogen werden wij van alle kanten vergruisd. Ik heb het geld echter nodig om zaken zoals waterkwaliteit goed te coördineren”, aldus Oosterling.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!