Niet alle boeren Saramacca boos op Staatsolie

Soerinderpersad Debitewari
Soerinderpersad Debitewari

Jason Bakker
Jason Bakker
Het Boerencollectief Noord Saramacca heeft onlangs unaniem besloten om Staatsolie Maatschappij NV zo spoedig als mogelijk voor het gerecht te slepen. Ook is besloten alle relevante internationale organisaties te informeren en waar nodig ondersteuning te vragen. Echter, voor landbouwer Soerinderpersad Debitewari is er totaal geen noodzaak hiervoor. Hij geeft aan geboren en getogen landbouwer te zijn in het district Saramacca. Hij schuift de problemen waar de landbouwers op Noord Saramacca momenteel mee zitten niet in de schoenen van Staatsolie, maar in de schoenen van de boeren zelf.
Debitewari stelt dat binnen het Boerencollectief mensen betrokken zijn die nauwelijks tot niet lang terug actief zijn binnen de sector. “Zij willen bepalen voor andere boeren die hier actief zijn. Hier zijn Staatsolie en de dc al bezig om bijvoorbeeld duikers te vervangen. Men vindt dat zaken niet goed gemaakt worden. Staatsolie wordt gezien als boosdoener voor de problemen”, stelt Debitewari. Hij vraagt zichzelf echter af wat er gebeuren zal als Staatsolie zo meteen besluit om alle (nood)hulp die zij verleent, stop te zetten vanwege deze houding van een groep boeren. “Wij boeren die in Saramacca wonen en werken, zullen de effecten daarvan voelen. De anderen zitten lekker in de stad. Er zijn nog actieve boeren die van hun productie leven in Saramacca. Laten de anderen hun best doen om zelf efficiënter te worden en hun eigen winsten te genereren. Zij moeten niet bij anderen aankloppen om geld binnen te krijgen”, stelt Debitewari.
Hij merkt op dat Staatsolie haar best doet om zaken in goede banen te leiden. Een vingerwijzing naar de overheid doet hij wel, voor het niet vrijmaken van middelen om de waterinfrastructuur in Saramacca aan te pakken en boeren te ondersteunen. “In de jaren ’90 toen Staatsolie er niet was, konden wij niet van hier naar de stad rijden. De scholieren konden niet zo gemakkelijk naar school. Zo erg was het. Sinds Staatsolie hier is, zorgt zij wel ervoor dat de Gangaram Pandayweg in goede staat is”, vertelt Debitewari.
Hij verwijt de klagers van het niet maken van hun eigen huiswerk. Dit, wetende dat klimaatsverandering een grote rol zou spelen in het landbouwgebeuren. “Efficiënte kan niet door gevecht worden bereikt. Je moet dat zelf in jouw bedrijf invoeren”, stelt de landbouwer. Hij stelt dat Staatsolie wel haar best doet om bij te dragen in de ontwikkeling van Saramacca. Debitewari meent dat er naast de tegenstaanders van Staatsolie, ook boeren zijn die geen moeite hebben met de activiteiten van de oliemaatschappij.
Jason Bakker, secretaris van het collectief, stelt, ondanks de krant de naam van Debitewari nooit noemde, dat men zich ervan bewust was dat Debitewari zo zou reageren. “Wij wisten dat Staatsolie deze meneer zou gebruiken om tweedracht te zwaaien. Dat maken wij op alle vergaderingen mee. Als het zo goed ging in de rijstsector, hoe komt het dat rijstaanplanten van 2600 hectaren terug is gevallen naar nauwelijks 400 hectaren per seizoen? Hoe komt het dat bijna de helft van de bewoners van het gebied is vertrokken uit het gebied?”, vraagt Bakker retorisch.
Hij benadrukt dat het collectief blij is dat Debitewari het momenteel goed heeft. Echter geeft Bakker aan dat de boeren het recht hebben om op te komen voor wat zij menen hun eigen belangen te zijn. “Hij heeft het goed met Staatsolie. Hij heeft echter het recht niet om anderen te weerhouden voor hun eigen rechten op te komen”, aldus Bakker. Volgens het Boerencollectief wordt er langer dan 13 jaren geprobeerd om Staatsolie te wijzen op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de verstoorde waterhuishouding in de Wayambo-zwamp en de gevolgen daarvan. Staatsolie was door haar eigen deskundigen meer dan 10 keren in diverse rapporten erop gewezen dat bepaalde handelingen ernstige verstoring van de waterhuishouding tot gevolg zouden hebben. Uit het rapport ‘De verstoorde Waterhuishouding in Noord- Saramacca’ blijkt ook dat Staatsolie op de hoogte was van de complicaties die zich kunnen voordoen, maar die toch aan een kant zijn gezet.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!