Arbeidminister breekt lans voor meer samenwerking

Arbeid-minister Soewarto Moestadja
Arbeid-minister Soewarto Moestadja
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de International Labour Organization (ILO) en de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) zijn op 6 november gestart met een tweedaagse workshop ‘Social Dialogue & Business Continuity’. Deze workshops zijn georganiseerd in het kader van het regionaal project welke de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) implementeert. Het is gericht op de versterking van de capaciteit van de CEC en haar leden. De reden hiertoe is om de stem van het bedrijfsleven en werknemers ook gehoord te krijgen op alle fora.
De workshops hebben betrekking op sociaal dialoog (dag 1) en businesscontinuïteit (dag 2). De workshops werden geopend door minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Hij benadrukte het belang van sociaal dialoog voor de democratie en voor de economie. Hij gaf ook een uiteenzetting van de wijze waarop tripartisme (de samenwerking tussen overheid, werkgevers en werknemers) binnen het ministerie van Arbeid is geregeld. De bewindsman brak een lans voor meer samenwerken op elk niveau in Suriname en gaf een definitie van sociaal dialoog zoals het algemeen geaccepteerd is (elke vorm van communicatie en samenwerking tussen overheid, werkgevers en werknemers of alleen tussen deze laatste twee en wel op elk niveau). De onderdirecteur Juridische Zaken van Arbeid, Glenn Piroe, ging na de minister verder in op de nieuwe wetten die door het ministerie zijn voorbereid en aangenomen in De Nationale Assemblee, die de bedoeling hebben om sociaal dialoog te bevorderen. Het gaat om de Wet Vrijheid van Vakvereniging, Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst en de Wet Arbeidsadviescollege. Er is verder een wet in voorbereiding om meer bipartiet overleg en samenwerking tussen werkgevers met hun werknemers te bevorderen.
De workshops worden verder begeleid door de inleiders Rainier Pritzer (seniorspecialist sociaal dialoog en arbeidsadministratie ILO), Steven Mac Andrew (directeur VSB) en Vanessa Phala (seniorspecialist werkgeversactiviteiten ILO). Social Dialogue is een component van het eerste Decent Work Programma van Suriname en wordt samen georganiseerd met de ILO en CEC. Business Continuity en Disaster Management betreft de impact op de bedrijfsvoering met betrekking tot disaster planning en preventie.

error: Kopiëren mag niet!