Onduidelijkheid over promotieproces student van Rampersad

Onduidelijkheid over promotieproces  student van RampersadNiradevie Partiman was ruim 18 jaar bezig met haar promotie in Suriname. De Commissie Promotie en Eredoctoraten (CPE) op de Anton de Kom Universiteit van Suriname had haar concept proefschrift genaamd ‘Een zoektocht naar criminologische inzichten in de verklaring van jeugddelinquentie en antisociaal gedrag’ afgekeurd. De kandidaat schrijft onlangs aan de Adekus in de mail dat zij gepromoveerd is en geeft af op hoogleraar Maarten Schalkwijk (de laatste reviewer van het manuscript van haar proefschrift) en de Adekus. Ze noemde in een mail ook de naam van hoogleraar Stefaan Pleysier, die een bijdrage zou hebben geleverd in haar proefschrift. “Mijn promotoren hebben hun wetenschappelijke verdiensten bewezen door hun publicaties in wetenschappelijk erkende journals. Van dr. Stefaan Pleysier, de promotor in een eerder stadium, was dat al bekend”, schreef Partiman. Haar nieuwe promotor was Hubert Rampersad, die onlangs in de zogenaamde ‘professorenkwestie’ in opspraak kwam in Suriname. De krant vroeg Rampersad naar meer duidelijkheid rond deze kwestie van overname.
“Ze is onlangs als een van de beste PhD-studenten gepromoveerd aan de University of America in California”, zegt Rampersad. Deze universiteit is volgens Rampersad ASIC geaccrediteerd in Engeland. Rampersad verwijst hierbij naar een Wikipedia-pagina. Hij verwijst ook naar de accreditatiestatus van deze universiteit op de ASIC-website, waar wel de Southern California International University (SCIU) als geaccrediteerde instelling is opgenomen. “Ze is dus niet bij TUA (Technological University of the Americas) gepromoveerd, maar bij University of America in de USA”, zegt Rampersad.
“De diploma-uitreiking van Nira in California is op 17 november tezamen met honderden andere studenten uit 50 landen. Nira is als enige uit Suriname uitgenodigd om te participeren vanwege de zeer hoge kwaliteit van haar proefschrift. Ze maakt aanspraak op een award. Nira’s proefschrift was niet oké en nog niet af toen ze begin dit jaar instroomde. Ze heeft ruim 8 maanden eraan gewerkt, vervolgens in het Engels vertaald en vorige maand was het eindelijk goedgekeurd door 5 topprofessoren, die het samen met mij hadden geëvalueerd. Nira’s oorspronkelijk proefschrift was goedgekeurd door een professor van Universiteit Leuven. Als promotor had ik wat kanttekeningen op haar proefschrift, hetgeen ze keurig heeft verbeterd”, legt Rampersad uit. Opgemerkt moet worden dat Rampersad in eerste instantie aangeeft dat Partiman aan het begin van het jaar instroomde.
Partiman pleegde een aanvulling op de reactie van Rampersad, waarin zij aangaf dat haar proefschrift inhoudelijk was goedgekeurd. “Maar qua lay-out, vormgeving en indeling van hoofdstukken en voorwoord moest het aangepast worden aan de format van the University of America. En heb mij vanaf juni 2017 bij u aangemeld”, zei Partiman tegen Rampersad in een mail waarin ook Dagblad Suriname werd meegenomen. Zij onderschreef het statement van Rampersad naar de krant toe.
Pleysier, de genoemde professor van Universiteit Leuven, heeft echter bij navraag van een bron van de krant in een mail hier anders op gereageerd. “Ze heeft me na de onduidelijke gang van zaken met betrekking tot haar proefschrift (die ook voor mij een wrange nasmaak hebben) op 14 juli gecontacteerd met de boodschap dat ze een uitweg zag via de University of Americas, en de vraag of ik daar op een of andere manier ook een rol in wou spelen. Omdat ik dat een nieuwe, onwaarschijnlijke wending vond in een al heel vreemd en vermoeiend verhaal, heb ik niet meer op haar mail en vraag gereageerd, en er verder ook niets meer over gehoord”, zegt Pleysier aan onze bron. Het proefschrift is uitgegeven in het Engels bij een onbekende universitaire uitgever. Het wordt nu ook via Amazon aangeboden voor een bedrag van US$ 180. De link tussen Rampersad en het promotieonderwerp van Partiman (criminologie) is waar de bronnen van de krant grote vraagtekens over hebben. In tegenstelling tot wat Rampersad over het proefschrift stelt, was de beoordeling van het manuscript door de Adekus niet om over naar huis te schrijven.
Hierbij dient ook te worden vermeld dat de krant de handen heeft weten te leggen op de laatste beoordeling van het manuscript van het proefschrift door prof. Schalkwijk. Hij heeft voor het laatst in juni 2017 concreet en op de punten, professioneel commentaar geleverd op het proefschrift van Partiman. Partiman is dus in 4 maanden gepromoveerd bij een nieuwe universiteit. Het proces van promoveren duurt gebruikelijk veel langer dan in het geval van Partiman is gebleken. De promovendus moet zich eerst inschrijven. De desbetreffende universiteit zal vervolgens contact moeten hebben met de voormalige universiteit en promotoren (waar volgens de bronnen niets van is gebleken). Er dient vervolgens een team van deskundigen te worden verzameld in een commissie, die het manuscript ook een tijd zal doornemen. Vervolgens dient er ook in het openbaar een dissertatie te worden gehouden.
“Het proces van een promotie, is geen proces van met een document aanmelden en binnen enkele maanden promoveren. Zo ja, is het geen serieus proces”, stelt een andere bron. Er werd door Schalkwijk een 6 pagina tellend document met aanpassingspunten opgesteld. Het manuscript ging volgens de notaties van Schalkwijk wel richting promotie, maar was er nog ver van. Haar verzamelde data waren al verouderd. Hij stelde additioneel onderzoek voor dat binnen een tot 2 maanden afgerond kon worden. Binnen een half jaar zou het aangevuld manuscript dan ingediend kunnen worden bij de CPE. Schalkwijk gevraagd naar een reactie, wenste hier niet op in te gaan.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!