“Miranda leeft in een waan dat hij een godheid op aarde is”

Miranda waant zich een media 1
Miranda waant zich een media 2
Frontfoto 2
Frontfoto 1“Minister Miranda leeft in een waan dat hij een godheid hier op aarde is. Onlangs is het dezelfde minister geweest die zonder wetgeving boetes is gaan opleggen aan houttransporteurs. Vandaag vindt hij het leuk om een brief te schrijven om het programma Zeven Even stop te zetten. Wat bezielt de minister? Wij moeten hem terug brengen op aarde”, zegt Abop-assembleelid en voormalige Justitieminister Edward Belfort aan Dagblad Suriname. Rapar Broadcasting Network (RBN) moet volgens een brief van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) stoppen met de uitzending van het satirische ochtendprogramma ‘Zeven Even’. De bewindsman is van mening dat de vergunningsvoorwaarden zijn overtreden. Belfort voert aan dat de bewindsman macht probeert uit te oefenen door in het schrijven naar het mediabedrijf aan te geven dat hij het programma niet meer zal tolereren. VHP-parlementariër Mahinder Jogi is het eens met Belfort. Beide parlementariërs vinden het vreemd dat de bewindsman nu pas een probleem met het programma heeft, terwijl hij als gewezen districtscommissaris altijd de optie had zijn stem te laten horen. “Hij wacht, gaat lobbyen om in het ambt te komen en nu gaat hij die macht misbruiken”, aldus Belfort.
RBN-directeur: ‘Nooit een klacht tegen ‘Zeven-Even’’
RBN-directeur Faried Pierkhan zegt in een brief aan de bewindsman dat in het 30-jarig bestaan van het programman tot op heden nooit een klacht is ingediend tegen de programmamaker of RBN. Hij ontkent dat er sprake is geweest van beledigingen en lasterlijke uitspraken in ‘Zeven-Even’, maar is bereid om hierover met de minister van gedachten te wisselen teneinde tot een aanvaardbare oplossing te komen. Het bevreemdt de directeur dat de minister een vaag omschreven aanmaning stuurt om het programma binnen 24 uren stop te zetten, terwijl op geen enkele manier rekening is gehouden met de belangen van het bedrijf, adverteerders en werknemers. “Artikel 5 van de Algemene Vergunningsvoorwaarden heeft het over de objectieve beoordeling van de normen en waarden en niet de subjectieve beoordeling van een enkel individu”, aldus de directeur in zijn schrijven.
‘Het gaat om een stukje tolerantie’
“Het is een manier van het brengen van ‘Zeven-Even’. De presentator heeft mij zelf zoveel keren op de korrel genomen, maar dat is het programma. Zover gaat de democratie. Ik genoot en lachte zelfs van de manier waarop het programma satirisch werd gebracht.” Volgens de voormalige Justitieminister gaat het om een stukje tolerantie. Jogi vindt dat dit soort programma’s een beeld scheppen over de problemen van de samenleving en hoe zij dit willen uiten. ‘Wanneer de regering RBN met een brief bedreigt’, zou het volgens de parlementariërs handig zijn wanneer Miranda had aangegeven wat de punten precies zijn waarover hij struikelt. Belfort vindt vooral dat duidelijk moet worden aangegeven wie de klachten over het programma heeft ingediend. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien voegt eraan toe dat hij de brief ziet ‘als een vorm van terrorisme’. Hij vindt dat de bewindsman deze terstond moet intrekken.
Jogi: ‘Wij leven niet meer in de tijd van Hitler en Mussolini’
Jogi voert aan dat de brief van OWT&C een uitstraling is van beleidsmakers hun inborst. “Het is de laatste tijd opmerkelijk dat er continu pogingen worden ondernomen om mediabedrijven het werk onmogelijk te maken. In de jaren tachtig zijn onder het beheer van toenmalige dictator Desi Bouterse, die nu gekozen president is, radio- en televisiestations kapotgeschoten, vakbondscentra zijn platgebrand en journalisten op beestachtige wijze vermoord. Een jaar terug werd door dezelfde politieke partij van Bouterse ook opgeroepen om Dagblad Suriname plat te branden.” Volgens de parlementariër is het opvallend dat de regering geruime tijd bezig is de media zogenaamd dusdanig te ordenen, dat de overheid een dominantere rol kan vervullen. “Men vergeet dat wij niet meer in de tijd van Adolf Hitler en Benito Mussolini leven”, aldus Jogi.
Streep trekken door Bakana Tori
Jogi en Belfort vinden dat zaken niet selectief moeten worden bekeken en in dit geval dan een streep moet worden getrokken door het regeringsgezinde programma Bakana Tori. Cliff Limburg, directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), geeft elke dag via staatsradio SRS in het programma Bakana Tori op persoonlijke titel een ieder die tegen het bewind van de regering-Bouterse 2 is, de wind van voren. “Mensen van de oppositie en andersdenkenden worden elke dag door het slijk gehaald, hun goede naam en eer worden ten grabbel wordt gegooid, terwijl racistische uitlatingen de boventoon voeren. Dit nota bene op een overheidsstation dat met middelen van de belastingbetaler in stand wordt gehouden. Hier sluit Miranda zijn ogen voor alles”, aldus Jogi.
President heeft ook rechters en pg bedreigd
“Overal waar de president een microfoon vindt, beledigt hij iemand. Zelfs in het parlement heeft hij mij een politieke blootvoeter en politieke necrofiel genoemd. Het lid Asiskumar Gajadien heeft hij hier een varken genoemd. Zelfs de rechterlijke macht en de procureur generaal zijn vaak op de korrel genomen, beledigd en bedreigd met de woorden ‘a sani san kafowru abi na eng ede, a dat faya watra o pur’ gi eng’. Dat is een bedreiging!”, zegt Belfort. Het bevreemd de Abop’er dat de OWT&C- bewindsman niet over dit soort zaken praat, maar een onschuldig programma als ‘Zeven Even’ aanvalt. “De VRTS en de rest van de media moeten bijeen komen en een gezamenlijk standpunt bepalen. Wij moeten het niet hierbij laten, omdat het slechts het begin is. Binnenkort zullen ook andere programma’s uit de lucht gehaald worden, omdat de NDP niet meer wil hebben dat het volk wordt wakker geschud”, aldus Belfort.
Adhin: ‘Wij kunnen dat soort beledigingen niet meer tolereren’
Vicepresident Ashwin Adhin zei donderdagmiddag in de DNA dat de lijn moet worden doorgetrokken. “Ik denk dat geen één lid hier bespaard is met het programma dat zo sterk negatief gepolariseerd is, maar er moet een zekere mate van beschaafdheid in communicatie naar elkaar toe zijn. Na de mediabedrijven gehoord te hebben, denk ik dat het bij ze goed aangekomen is. Wij gaan naar een richting toe waar we een zekere mate van goede verstandhouding in de media zullen krijgen, totdat wij komen tot de instelling van de Mediaraad. Wij kunnen dat soort van jargon en beledigingen niet meer tolereren in een geciviliseerde samenleving”, stelde de vp. Adhin vindt niet dat selectief gekozen is om RBN aan te schrijven, omdat alle mediabedrijven enkele weken terug al een schriftelijke waarschuwing hebben ontvangen van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Beloofd is een streep te trekken door alle soortgelijke programma’s op andere stations.
FR

error: Kopiëren mag niet!