Daniel Lachman over zoektocht Staatsolie: ‘Scenarioplanning is geen luxe’

Daniel Lachman over zoektocht Staatsolie Scenarioplanning is geen luxeStaatsolie-directeur Rudolf Elias heeft onlangs via het middagprogramma Bakana Tori wederom zijn overtuiging geuit over de mogelijk olievondsten voor de kust van Suriname. Hij stelde dat de vooruitzichten nog altijd goed zijn en de garantie bijna 100% aanwezig is dat Suriname op commerciële winbare olie zal stuiten. “De vooruitzichten zijn positief mede vanwege het feit dat buurland Guyana steeds dichtbij de Surinaamse kust olie vindt. Het is slechts een kwestie van tijd dat wie o fen a sani”, stelde Elias zelfverzekerd.
Niet een ieder is echter zodanig hoopvol gestemd als Elias. “Als je buurman een grote prijs uit de loterij heeft gewonnen, betekent dat niet dat jij ook zo’n prijs zal winnen. Die kans is 1 op vele miljoenen.” Zo schreef Eddie Jharap, ex-directeur Staatsolie Maatschappij, onlangs op zijn Facebook-pagina. “Maar als je country and company strategy bestaat uit “we focussen erop dat we binnen 2 jaar hebben gevonden”, dan is dat nou ook weer geen echte strategie”, stelt Lachman.
Energiedeskundige Daniel Lachman geeft tegenover Dagblad Suriname aan dat hij geen twijfels heeft dat de zoektocht naar olie weloverwogen is en op basis van beschikbare informatie geschiedt. “Wat als de olieprijs keldert? Wat als hij de lucht in schiet? Wat als je geen olie vindt? Of maar een beetje? Of helemaal niet? Hoe ga jij als bedrijf of land om met dit soort scenario’s? Doe je toch ook als je nu een tuinfeestje gaat organiseren. Wat als het plotseling begint te regenen? Oké, we hadden een partytent op stand by. Wat als stroom uitvalt? Oké, we kopen een paar kaarsjes. Etc.”, illustreert Lachman.
Niet teveel ophangen aan mineralen
Jack Menke, voorzitter van het hoofdbestuur aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, gaf onlangs in gesprek met de krant aan dat de focus in Suriname decennialang geweest is op natuurlijke hulpbronnen. Een heleboel critici zeggen dat het de curse (vloek) is van natuurlijke hulpbronnen. Ook Menke legt hier de nadruk op. Dat de zittende regering nog uitkijkt naar olie is volgens Menke geen slechte zaak. Echter merkt hij op dat alles teveel wordt opgehangen aan mineralen.
Lachman is blij met de ambitie van Staatsolie, maar over scenario’s moet volgens hem zowel Staatsolie als de Staat Suriname keihard nadenken. Het enige scenario dat men nu ziet, is dat men binnen twee jaar olie vindt. Door een stuk scenarioplanning te bedrijven, kan zowel het land als Staatsolie de strategieën een flink stuk robuuster maken. Lachman bedoelt dat de strategieën resistenter worden gemaakt tegen onverwachte veranderingen uit de omgeving, zoals klimaatverandering, oorlogen, technologie-uitvindingen, geopolitieke verschuivingen, plotselinge marktfluctuaties, etc..
Hij vraagt zichzelf sterk af als Suriname voorbereid is op een grote olievondst. Hij werpt in dit kader zijn blik op de elementen van de vloek van natuurlijke hulpbronnen, zoals Menke dat aangaf, waarbij conflict, misbruik van gelden, verwaarlozing van de exportsector, verwaarlozing van klein en middelgrote bedrijven, etc. de boventoon hebben gevoerd. “Over andere mogelijke scenario’s moet nagedacht worden. In deze globaliserende wereld waar ontwikkelingen in een hoog tempo elkaar opvolgen en voorspelbaarheid weg komt te vallen, is dit geen luxe, maar een voorwaarde voor vooruitgang”, aldus Lachman.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!