Pensioenregeling ‘revo-ministers’ kost staat ongeveer SRD 21,3 miljoen

Pensioenregeling _revo-ministers_ kost staat ongeveer SRD 21,3 miljoenIndien De Nationale Assemblee (DNA) de pensioenregeling voor de 50 van de 139 gewezen ministers uit de militaire periode en 13 gewezen ministers uit de telefooncoup-periode met terugwerkende kracht naar 2011 goedkeurt, zal dit de staat een bedrag van ruim SRD 21.244.339,20 kosten. Een gewezen minister, die minimaal een jaar heeft gediend, geniet een onderstand van SRD 3.617,60 per maand. Per jaar zal de groep ’50 revo-ministers’ een last dragen van SRD 2,4 miljoen. Voor de 13 gewezen ministers die begin jaren negentig in de periode na de telefooncoup hebben gediend onder het kabinet Johan Kraag-Jules Wijdenbosch zal de overheid jaarlijks een bedrag van SRD 564.345,64 moeten reserveren. In totaal komt alles jaarlijks neer op een extra SRD 3.034.905,60. In het parlement is dinsdag een aanvang gemaakt met de behandeling van ‘de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet financiële voorzieningen ministers en onderministers’ in openbare commissievergadering. In 1994, tijdens de regering Venetiaan, is een aanpassing gekomen op deze wet. Hierin is bepaald dat ministers en onderministers aanspraak maken op pensioenen (onderstand) indien ze de functies hebben vervuld als resultaat van gehouden vrije, algemene en geheime verkiezingen. President Desi Bouterse vindt dit discriminatoir richting de bewindslieden die tijdens de periode van politieke dictatuur ook het land hebben gediend. In totaal heeft de militaire periode (1980 tot 1988) 139 ministers gekend in 8 kabinetten. Het gaat om de kabinetten Chin A Sen 1 (maart 1980 tot 15 augustus 1980), Chin A Sen 2 (15 augustus 1980 tot 31 maart 1982), Neijhorst (31 maart 1982 tot 28 februari 1983), Alibux (februari 1983 tot februari 1984), Udenhout 1 (februari 1984 tot januari 1985), Udenhout 2 (januari 1985 tot juli 1986), Radhakishun (juli 1986 tot april 1987) en Wijdenbosch (april 1987 tot januari 1988). Door de wijziging in 1994 ontvangt deze groep nu slechts SRD 60 per maand aan onderstand.
FR

error: Kopiëren mag niet!