Verkeerde man op klimaatconferentie

Noem een minister die als een ‘champion’ van de bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling kan worden genoemd en onder de enkele namen die je zou kunnen horen langsgaan, gaat u die van de minister van NH niet aantreffen. Maar uitgerekend hij is uitverkoren om een milieuconferentie bij te wonen en waarschijnlijk is dat in de hoop dat de man zich bekeert en toch gevoelig wordt voor de bescherming van het milieu. Als je op basis van de verworvenheden een minister of functionaris zou mogen aanwijzen dan komt deze minister in elk geval niet in het rijtje voor. Zou je een lijst maken van ministers die een vijand zijn tegen het milieu en tegen duurzame ontwikkeling, dan kan je deze minister wel aan top zetten op nummer 1. De track record van de minister van NH is er voorlopig één geweest waar hij zich een tegenstander van het milieu heeft getoond. In de eerste plaats heeft hij zich in algemene zin nooit een voorstander getoond voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld in zijn presentaties. Verder heeft een aantal keuzes getoond dat deze minister chantabel is, zwicht voor het kapitaal en de politieke druk. De eerste keer zagen we dat bij de kwestie van de skalians waar de minister zijn braaksel moest inslikken. Een minister die belast is met milieu is voor een minister met heilige principes en één die geen concessies doet. Deze minister voldoet niet aan deze kwalificaties. De kwestie van de skalians suddert voort, rivieren, ecosystemen en het levensonderhoud en zelfs het voortbestaan van de lokale gemeenschappen wordt in gevaar gebracht. In de kwestie van Suralco waar een aspect van milieurehabilitatie kleeft, is de minister ook onverschillig. De Suralco is volgens de overeenkomst met de Staat Suriname, maak ook volgens haar eigen (Alcoa) corporate social responsibility (CSR)-regels en de CSR-regels van de OECD, waar de landen vanwaar de meeste grote bedrijven zijn aangesloten, verplicht om het milieu terug te brengen in de oorspronkelijk staat althans zoveel als mogelijk. De regels worden strenger wanneer de mijnactiviteiten hebben plaatsgevonden in de nabijheid van een natuurreservaat. In Suriname komen verschillende natuurreservaten voor en het grootste is het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR). Verder heeft de minister zich een vijand van het milieu en duurzame ontwikkeling getoond, toen hij heel vijandig omging met een bedrijf dat een zonnepanelenproject in Suriname wilde starten. Duurzame energie zou aan de ene kant ontstaan, groene jobs (werkgelegenheid) en een groenere economie. In plaats te praten en te onderhandelen met de ondernemers en te komen tot een agreement, zijn de heren snel weggejaagd. Een duidelijk verhaal over het overhaast wegjagen van de ondernemers is niet gegeven. Doorgaans worden in corrupte landen met corrupte bewindslieden, percentages afgedwongen door ministers, politieke vrienden en stromannen van de hoogste leiding. De conferentie is betaald door een financier, maar dat maakt niet veel uit. Van belang is of de juiste man en een geloofwaardige functionaris het land heeft uitgedragen en dat is onze NH-minister nou net niet. Dit, getuige de onderwerpen die op de vergadering zijn besproken zoals ‘duurzaam milieubeheer’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘watermanagement’. Er is op de conferentie gesproken over klimaatsverandering en de gevaren die voor veel landen zal ontstaan zoals Suriname. Suriname is in de top 5 van de ontwikkelingslanden die aan zee grenzen die zware schade zullen leiden van de zeespiegelstijging. Er is recent een studie uitgekomen, welke breed uitgemeten is in de wereldmedia, dat de klimaatstijging (die men via het Parijs-Akkoord wil brengen naar maximaal 2 graden of 1.5 graden) in de komende periode kan oplopen naar 3 graden, dus het dubbele dat het maximaal toelaatbare. Er wordt nu zelfs gesproken van een zeespiegelstijging van tussen de 15 en de 20 meter. En wat doet onze minister van NH onder deze omstandigheden? Hij beschermt malafide ondernemers die zich rond de hoogste executieve macht in het land hebben genesteld en geeft hun ruimte om ons al zwakke kustbescherming verder uit te hollen. Tot de wettelijke taken van de NH-minister behoren het natuurbeheer en de natuurbescherming en het waterbeheer. De Staat Suriname heeft zich gecommitteerd aan de sustainable development goals 2030 en recent was er in DNA met betrekking tot de zandafgravingen een uitgesproken mogelijkheid om een statement te maken over duurzame ontwikkeling. Dat kon de minister niet doen, omdat de theorie van duurzame ontwikkeling in strijd is met hetgeen steeds door de minister is toegelaten. Het is ook bij gesponsorde milieumeetings aangeraden dat de Surinaamse regering exponenten stuurt die een lans breken voor het milieu.

error: Kopiëren mag niet!