Dreigementen geuit naar stakende leden OBS

Geruchten doen de ronde dat de minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), Jerry Miranda, dreigementen heeft geuit aan het adres van de stakende leden van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname. “De minister bedreigt ons! Er zijn zelfs geruchten dat de minister van plan is om 400 bussen te importeren. In plaats dat de overheid dat geld besteedt aan dringende zaken, lijkt het alsof zij de problemen in het land alleen maar willen verergeren”, zegt een bushouder van het schoolvervoer aan Dagblad Suriname. Indien dit gerucht waar is, verwachten de bushouders dat zij brodeloos gemaakt zullen worden. “De minister probeert ons hiermee bang te maken; wanneer we niet zullen rijden, zal hij de nieuwe bussen inzetten. Maar dit is toch niet de manier om problemen op te lossen?” De leden van de OBS zijn erg teleurgesteld in de opstelling van de minister en missen een oplossingsgerichte benadering vanuit de autoriteiten.
Volgens de bushouder is het heel vervelend om zaken te doen met een andere minister, terwijl het schoolvervoer in eerste instantie een aangelegenheid was van Onderwijsminister Robert Peneux. Woensdag heeft Miranda middels een persconferentie bekrachtigd dat het schoolvervoer binnenkort gegarandeerd zal zijn en dat er in dit kader gewerkt wordt naar een oplossingsmodel, echter heeft hij niet prijsgegeven op welke wijze hij dit probleem wenst aan te pakken. “Wij rijden al jaren en dan hebben we geen kopercent aan verhoging gehad. De overeenkomst over de tariefaanpassing is door de minister ondertekend. En wanneer het uitgevoerd moet worden, zoekt hij allerlei manieren om het proces uit te rekken. Ik weet niet hoe deze minister zo te werk gaat.” Aan de andere kant beweert Miranda dat er geen reden tot staking is en dat er zelfs geen sprake is van achterstallige betalingen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!