Abop heeft nog steeds moeite met “2 km verdrag”

De fractie van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) heeft nog steeds moeite met enkele punten opgenomen in het zogenaamde “2km verdrag”. ‘De overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk inzake samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens’ is 11 jaren lang niet geratificeerd door De Nationale Assemblee (DNA) vanwege de vrees van de Abop voor de arrestatie van haar voorzitter Ronnie Brunswijk door Fransen. Brunswijk is door een Franse rechtbank veroordeeld wegens drugssmokkel. Deze overeenkomst regelt dat de politie van beide landen in een gebied van twee kilometers vanaf de grens een verdachte kan volgen. Het verdrag is inmiddels door het Franse parlement goedgekeurd en op 8 januari 2008 geratificeerd. Abop- parlementariër Marinus Bee voerde dinsdag bij de behandeling van deze overeenkomst dat zijn fractie voorstander van is dat de zogenaamde 2 kilometer-regeling wordt weggelaten om de dominantie van de Franse politie te voorkomen. Volgens Bee en zijn fractieleider Brunswijk moet ook duidelijk worden aangegeven tot welke gebieden in Marowijne en Sipaliwini de bevoegdheden van de Franse politie strekken. Bee benadrukte dat zijn partij in 2006 niet tevreden was met de wijze waarop dit verdrag tot stand is gekomen, omdat zelfs de vertegenwoordigers en districtscommissaris van Marowijne niet waren geraadpleegd. Zelfs hij als toenmalige districtssecretaris was niet geraadpleegd. Franse agenten mogen geen opsporingshandelingen verrichten in Suriname en omgekeerd is dit ook het geval in Frans-Guyana voor Surinaamse agenten.
Voordelen moeten blijven
Een overeenkomst met de Fransen waar de bewoners van Albina, Pamacca, Aucaners, Aluku als Trio-Indianen volgens Bee naar uitkijken, moet de volgende elementen bevatten: “vrije beweging in Surinaamse grenssteden alsook in de Franse steden aan de grens, vrij gebruik kunnen maken van de gezondheidsfaciliteiten van de Fransen, de markt van St. Laurent kunnen betreden voor afzet van landbouw en visproducten, afgifte van ontzielde lichamen van dierbaren in Frans-Guyana met vrijstelling van het wurgbedrag dat tussen de Euro 3.000 en Euro 5.000 ligt en ruimte voor hen om toe te treden tot de arbeidsmarkt zonder in Frans-Guyana te wonen”. Daarnaast wordt geëist dat kinderen, die geboren zijn in Frans-Guyana, vrijelijk de oversteek kunnen doen om daar onderwijs te genieten.
Probleem met handelswijze Franse politie
“Welke garantie kan de regering ons geven dat op het operationeel niveau zaken niet verkeerd en buiten het gezichtsveld van de regering zullen worden aangepakt?”, stelde Bee. De politicus bracht het college terug naar een geval in het verleden waar een politie-inspecteur zonder enige vorm van proces twee heren op de boot heeft gezet en uitgeleverd aan de Franse gendarmerie. Volgens Bee was dit een grove vorm van mensenrechtenschending en schending van de Surinaamse grondwet die de uitlevering van Surinaamse onderdanen aan het buitenland verbiedt. Hij vraagt daarom ook een verontschuldiging aan de familieleden van deze twee heren vanuit de zijde van de Surinaamse overheid. “In het jaar 2010 is een Surinamer aangehouden en geplaatst in een gevangenis van Cayenne. Deze jongeman heeft het met zijn leven betaald, want alleen de dood kon hem bevrijden. Als lokale autoriteit hebben wij via de toenmalige consul-generaal alles geprobeerd om die jongeman vrij te krijgen, omdat het niet ging om hem. Het ging om een broer die een strafbaar feit had gepleegd in Frans-Guyana. Weet u wat het antwoord was? De familie moest eerst de verdachte brengen voor de politie, voordat de aangehouden broer vrijgelaten kon worden”, stelde Bee. Volgens hem is ook een zwangere vrouw op een boot door de Franse politie aangevaren, terwijl er niets is gedaan. De parlementariër benadrukte dat politiedwalingen onder de aandacht van de regering moeten worden gebracht, omdat het ‘voornemen goed kan zijn, terwijl er een heleboel rare dingen gebeuren’.
Dominante rol Franse politie
Ook de dominantie bij het politieoptreden is volgens Bee een heet hangijzer. Volgens hem rukken bij politiemeldingen in Marowijne meestal 2 tot 3 manschappen uit naar het geval, terwijl bij de Fransen conform hun werksysteem dit tot 20 manschappen kan oplopen. Daarnaast zijn er niet veel politiemanschappen op de politieposten in Marowijne. Volgens Bee is de Franse politie ook keihard, omdat bij overtreding op Franse wateren alles gelijk in brand wordt gestoken.
De overeenkomst is met 38 stemmen goedgekeurd.
FR

error: Kopiëren mag niet!