Suriname en Frans-Guyana gaan misdaad samen aanpakken

1MathoeraSuriname en Frans-Guyana gaan misdaad samen aanpakken 2De Nationale Assemblee (DNA) heeft voor vandaag na bijkans een maand weer een openbare vergadering uitgeschreven. Op de agenda staat de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk inzake samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens. “Deze overeenkomst heeft als doel gezamenlijk te strijden tegen grensoverschrijdende, alsook alle andere vormen van criminaliteit. Als land en als politieorganisatie moet je met andere landen en zeker je buurland, Frankrijk, samenwerken om informatie te delen, te verzamelen en te analyseren, zodat je een goed inzicht en beeld krijgt over criminele organisaties, criminelen en criminele activiteiten die in de wederzijdse territoria plaatsvinden”, zegt assembleelid Krishna Mathoera, lid van de commissie van rapporteurs, aan Dagblad Suriname. De overeenkomst is 11 jaren terug onder de Nieuw Front-regering ondertekend door toenmalige minister van Justitie en Politie, Chan Santokhi. Deze overeenkomst zal het mogelijk maken dat verdachten, die criminele activiteiten in Suriname plegen, niet gemakkelijk kunnen uitwijken naar Frans-Guyana om daar weg te blijven uit de armen van Justitie. Hetzelfde geldt ook voor verdachten die soortgelijke handelingen plegen in Frans-Guyana en ‘denken in Suriname ongestoord te genieten’.
Veel illegaliteit vindt via grenzen plaats
Veel illegaliteit vindt volgens de politica plaats via grenzen. “Smokkel, illegalen en ook criminelen maken gebruik van het levendige personen en goederenverkeer via de Marowijnerivier en Frans Guyana. Controle wordt bemoeilijkt door de uitgestrektheid van het gebied. Door de samenwerking te versterken en informatie sneller uit te wisselen, maak je het criminelen moeilijker om ongestraft weg te komen.” Mathoera voert aan dat beide landen gezamenlijke patrouilles kunnen uitvoeren in een strook van 2 kilometers breed in beide landen, gerekend vanaf de Marowijnerivier. Franse agenten mogen geen opsporingshandelingen verrichten in Suriname en omgekeerd is dit ook het geval in Frans-Guyana voor Surinaamse agenten. Ze hebben slechts een toezichthoudende en observerende taak. Dit is gangbaar in heel veel landen.
Uitbreiding met rechtshulpverdrag
Mathoera is voorstander dat deze samenwerking verder uitgebreid wordt met een rechtshulpverdrag. “Dit verdrag gaat maken, dat we strafzaken kunnen overnemen, gezamenlijke onderzoeken kunnen doen, maar ook informatie en ander bewijs kunnen gebruiken tegen verdachten in een strafzaak.” Mathoera zegt dat er veel ruimte is om samen te werken op het gebied van drugshandel, mensenhandel, witwaspraktijken en terrorisme. “Ook interventie bij noodsituaties en bescherming van flora en fauna moeten wij in een bredere samenwerking meenemen”, stelt zij. De overeenkomst is gesloten in 2006. Volgens Mathoera heeft het Franse parlement de overeenkomst intussen al geratificeerd. De goedkeuring van de overeenkomst door Suriname zal volgens de parlementariër slechts een begin zijn. Zij hoopt dat in het vervolgtraject gemaakte afspraken door Suriname ook zullen worden nagekomen. De commissie van rapporteurs bestaat verder uit de leden Andre Misiekaba (voorzitter), Grace Watamaleo, Marinus Bee, Stephen Tsang, William Waidoe en Remi Tarnadi.
FR

error: Kopiëren mag niet!