Nog 2 getuigen te horen in zaak Rakijo

Kantonrechter Siegline Wijnhard heeft maandag op de rechtszitting de strafzaak tegen de ex-gewestelijk politiecommandant van Nickerie, Robbert Rakijo, uitgesteld naar 27 november. Deze zaak stond voor uitspraak op de rol. Voor de waarheidsvinding achtte de rechter het nodig om nog 2 getuigen te horen, die meer kunnen vertellen over de procedures die gevolgd moeten worden in geval van in beslag genomen goederen en ook in gevallen waarbij er boetegelden worden geëind. De rechter wil precies weten hoe en wanneer men het geld moet overgedragen c.q. storten.
Advocaat Irvin Kanhai merkte op dat hij in een later stadium in deze zaak is betrokken. Indien nodig vindt hij ook dat officier Dayala in feite gehoord zou kunnen worden om klaarheid in deze kwestie te brengen. Er zijn enkele Whatsapp-berichten verwerkt die tussen de verdachte en mr. Dayala zijn gevoerd en die in het dossier zijn opgenomen. De magistraat achtte het niet nodig om mr. Dayala te horen en stelde de verdere behandeling uit naar 27 november.
Op die dag zullen 2 getuigen worden gehoord. Rakijo is aangezegd om op de volgende zitting aanwezig te zijn. In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Shanta Mahadew, haar eerder geëiste straf gewijzigd. In plaats van 12 maanden, waarvan 1 voorwaardelijk, is er nu een eis van 12 maanden, waarvan 11 voorwaardelijk. Met dit voorstel blijft Rakijo op vrije voeten, want hij heeft eerder reeds een maand in detentie uitgezeten. Kanhai heeft in zijn pleidooi gevraagd om het OM niet ontvankelijk te verklaren. Hij heeft verweren aangevoerd waaruit hij concludeerde dat zijn cliënt zich niet schuldig heeft gemaakt aan afpersing of onrechtmatige vrijheidsbeneming van een verdachte. Met betrekking tot de diefstal c.q. verduistering van de garnalen stelde Kanhai dat ook de diefstal van het geld niet bewezen kan worden. Hij verzocht de rechter dan ook om het OM niet ontvankelijk te verklaren in deze kwestie.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!