Asiskumar Gajadien: “Suriname heeft genoeg werk te verzetten om belastinghervorming te plegen”

De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op 20 oktober een belastingseminar georganiseerd in het kader van de ontwerpwet Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). De volksvertegenwoordiger Asiskumar Gajadien (VHP), die dit belastingseminar heeft bijgewoond, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat er nog veel werk te verzetten is in Suriname om de belastinghervorming te bewerkstelligen. “Deze ontwerpwet die door de regering is ontworpen, is officieel nog niet ingediend in het parlement. Zoals de adviseurs van de Financiënminister Gillmore Hoefdraad hebben aangegeven, is het nu reeds achterhaald. De BTW is een verbruiksbelasting, dus hoe meer je iets verbruikt des te meer zal je moeten betalen.” Eén van de zaken welke erbij komt kijken, is dat grote delen van de samenleving die geen belasting betalen, zoals bij de informele sector, genoodzaakt zullen zijn om dat wel te doen. “De overheid kan deze groep erbij betrekken door op alles wat ze kopen belasting te laten betalen. De aanpassing zal dus betrekking moeten hebben op de loonbelasting en ondernemingsbelasting.”
Geen complexe wetten vervaardigen
Volgens Gajadien staat het vast dat de BTW geïmplementeerd zal worden. “Dat de BTW zal komen, staat buiten kijf maar hoe dat zal plaatsvinden, welke actoren betrokken zullen worden, is een awareness stap die nog gecreëerd moet worden. Daarnaast moet er discussies plaatsvinden over goede regelgeving.” De wetgeving over belasting dateert overigens uit de jaren 1922. De volksvertegenwoordiger gaf te kennen dat de laatste wijziging die had plaatsgevonden op de heffingsgrondslag bij omzetbelasting in 1997 geschiedde. “Onze wetgeving moet dus zodanig aangepast worden dat het begrijpelijk is voor een ieder. Bij die wet van 1922 moet je een neerlandicus zijn om het te begrijpen en dit moet men vermijden.”
Begroting niet baseren op BTW dat nog niet ingevoerd is
De parlementariër deelde mee dat de BTW-trend internationaal reeds wordt ingezet bij belastingafdracht. “Alleen zien we in Suriname dat er zaken vooraf worden aangekondigd; de hele budgettering van de overheid wordt op basis van de introductie van de BTW vastgesteld.” Dit betekent dat het volledig Ontwikkelingsprogramma (OP) op de BTW wordt gebaseerd. De parlementariër merkt op dat de belastingadviseurs van de minister slechts over het traject van de voorbereiding hebben gesproken. “Dus men is absoluut nog niet zover om een wetsontwerp te kunnen presenteren in het parlement. Met veel moeite zou het in januari 2019 behaald kunnen worden. Dit is jammer om te zien, vooral hoe de hele overheidshuishouding en budgettering daarop gebaseerd zijn.” Naar zeggen van Gajadien zal dit traject minimaal zes maanden in beslag nemen. “En om het goed te kunnen introduceren, kan het één tot twee jaren duren.” De volksvertegenwoordiger ziet om die reden gaarne dat de minister een herziene begroting van 2018 presenteert in De Nationale Assemblee (DNA).
KSR

error: Kopiëren mag niet!